Zeeuwse Woondeal getekend en minister De Jonge bezoekt De Koperslagerij

Maandagmiddag 6 maart 2023 zetten betrokken partijen hun handtekening onder de Zeeuwse Woondeal. De deal heeft als doel 16.500 extra woningen voor Zeeland. De samenwerking moet ervoor zorgen dat er sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen worden gebouwd in Zeeland.

Bestuurders van de Zeeuwse gemeenten tekenden samen met minister Hugo de Jonge en gedeputeerde Dick van der Velde de Zeeuwse Woondeal. Met de ondertekening van de Woondeal wordt de basis gelegd van een langjarige samenwerking tussen overheden, woningcorporaties en marktpartijen. Die partijen streven naar 16.500 extra woningen in Zeeland tot en met 2030. Tweederde van die woningen moet betaalbaar zijn. Het gaat om 6.840 sociale huurwoningen (tot 1.000 euro) en 3.460 koopwoningen (tot 355.000 euro).

Minister De Jonge bezocht De Koperslagerij

Na afloop van de ondertekening van de Woondeal, ontving Jan Leo van Deemter als directeur-bestuurder van l’escaut de minister op de bouwplaats van het project De Koperslagerij. Hier ontwikkelt l’escaut een woonhofje van 14 grondgebonden levensloopbestendige en duurzame woningen. Uiteraard kon een aantal van de toekomstige bewoners niet ontbreken. Zij vertelden de minister enthousiast over hun toekomstige woning. En hoe ze zich in willen zetten voor de andere bewoners van het hofje.

Het doel van l’escaut: bewoners met elkaar verbinden om samenredzaamheid aan te moedigen

Dat is namelijk het bijzondere van De Koperslagerij. Bewoners wonen er niet alleen, maar zorgen ook met elkaar voor het hofje én voor elkaar. Wij selecteerden daarom mensen die met dezelfde motivatie bij elkaar komen wonen; mensen met een sociaal hart die klaar staan voor anderen wanneer dit nodig is. Met aandacht voor elkaar, bereid zijn elkaar te helpen en te zorgen dat hun buurtje aantrekkelijk blijft. Door bijvoorbeeld gezamenlijk de groene binnentuin te onderhouden of voor iemand boodschappen te doen. Dat is wat wij voor ogen hebben: met onze hulp verbinden we mensen met elkaar zodat ze samenredzaam zijn. De toekomstige bewoners spraken hier enthousiast over.

l’escaut bouwt komende jaren 750 woningen

In totaal heeft l’escaut als doel om tot en met 2030 rond de 750 woningen te bouwen. Hiervan komen 200 woningen in de Scheldewijk te staan. Zo staan er al 24 woningen die samen De Hofjes vormen en is de bouw van de woningen in De Koperslagerij en De Dempo volop bezig. We verwachten de woningen in De Koperslagerij het tweede kwartaal van 2023 op te leveren aan de nieuwe bewoners. De eerste appartementen van De Dempo verwachten we eind 2023 op te leveren.

Andere deelprojecten in de Scheldewijk waar l’escaut woningen ontwikkelt, zijn De Touwslagerij en De Admiraliteit. We verwachten dat de bouw van de woningen in De Touwslagerij begin 2024 gereed is. De woningen in De Admiraliteit zijn naar verwachting in 2025-2026 gereed. Totaal gaat het hier om 76 woningen.

Ook in andere delen van Vlissingen leverden we vorig jaar nieuwe woningen op, zoals op het Ravesteynplein. Verder hebben we plannen om nieuwe woningen te bouwen in de Crocuslaan en omgeving en in de Mesdaglaan en omgeving.