Crocuslaan en omgeving

Woon je in de Bloemenlaan, Crocuslaan, Anjelierenlaan, Begonialaan, Irislaan, Hyacinthenlaan, Margrietenlaan of de Primulalaan? Dan vind je op deze pagina meer over het project van de Crocuslaan en omgeving.  Ook zie je op deze pagina foto's van een aantal bijeenkomsten en bekijk je hier het filmpje terug over het proces. Alles op één plek, wel zo makkelijk. Want de wijk van onze dromen... Die maken we samen!

Over het project

In 2021 hebben we samen met de bewoners onderzoek gedaan naar de toekomst van de woningen in de Crocuslaan en omgeving. Dat er iets aan de woningen moest gebeuren stond vast. De meeste woningen zijn al 100 jaar oud, hebben last van vochtproblematiek en verkeren technisch in slechte staat. Maar wat precies aan de woningen moest gebeuren, dat wilde l’escaut juist samen met de bewoners onderzoeken. Samen optrekken met bewoners bij impactvolle projecten zoals deze is vanzelfsprekend vanuit de maatschappij gedreven rol die de corporatie heeft. Niet zoals in het verleden een al gemaakte keuze mededelen richting bewoners, maar samenwerken mét bewoners. Dat betekent dat we gesprekken voerden met alle bewoners, verschillende sessies hielden met een afvaardiging van de bewoners en ook de wijk in gingen. Zo haalden we wensen en behoeften op vanuit de bewoners zelf. Samen met een deel van de bewoners in de vorm van een projectgroep is deze informatie verwerkt in een buurtplan. Want de wijk van onze dromen, die maken we samen.

Nieuwbouw

In dit buurtplan kwamen een aantal scenario’s naar voren. Welk scenario het ook zou worden, duidelijk werd dat de huidige bewoners de tuindorp opzet en de speelse en groene uitstraling van de wijk erg waarderen. Ook is de sociale verbinding in de wijk groot. Mensen wonen er met veel plezier en om die reden willen veel bewoners er graag blijven wonen. Uiteindelijk is na zorgvuldige afweging van diverse factoren de keuze gevallen op sloop met vervangende nieuwbouw van de 143 woningen. We denken hiermee de meest toekomstbestendige en duurzame keuze te maken. In de overweging zijn de woningkwaliteit en het duurzaamheidsbeleid meegenomen. Juist omdat de sociale verbinding in de wijk zo sterkt is, doet l’escaut binnen de mogelijkheden haar uiterste best om bewoners die dat wensen de mogelijkheid te bieden terug te keren in de wijk. Om deze reden willen we de wijk in fases aanpakken. Door de samenwerking met de gemeente Vlissingen is een integrale aanpak gewaarborgd. Het gaat daarbij niet alleen om de woningen. Ook de gemeente gaat een flinke kwaliteitsslag maken in de openbare ruimte.

Om welke woningen gaat het? 

Bloemenlaan 2 t/m 8, 16 t/m 26 en 32 t/m 46
Margrietenlaan 12 t/m 16 en 15 t/m 29
Irislaan 5 t/m 33
Primulalaan 1 t/m 29 en 2 t/m 30
Anjelierenlaan 88 t/m 108
Begonialaan 1 t/m 11 en 2 t/m 12
Hyacinthenlaan 6 t/m 32 en 21 t/m 45
Crocuslaan 2 t/m 24 en 3 t/m 15

De woningen


In de wijk bouwen we circa 136 sociale huurwoningen terug. Op dit moment is l’escaut bezig met het uitwerken van het stedenbouwkundig ontwerp. Hierin worden onder andere de verschillende woningtypes uitgewerkt. l’escaut wil in de wijk graag een bredere mix van woningtypes zodat ze goed aansluiten bij de vraag. Zo komt er een mix van levensloopbestendige woningen en gezinswoningen. Het doel is om het sfeervolle tuindorp karakter in de wijk te behouden. Een tuindorp kenmerkt zich door een speelse opzet met kleinschalige woningblokjes en een knusse uitstraling. Ook het groene karakter willen we versterken. Voor het stedenbouwkundig plan werkt l’escaut samen met verschillende partijen als de bewoners, de gemeente Vlissingen en een stedenbouwkundig bureau. In november 2022 is het plan gereed.

Bewonersbegeleiding

De bewoners zijn inmiddels geïnformeerd. Voor de bewoners betekent deze keuze dat zij in de periode tussen 1 juli 2022 en december 2023 andere huisvesting moeten vinden. De afgelopen periode voerden we bewonersgesprekken met de bewoners om hun wensen in kaart te brengen ten aanzien van de uitverhuizing. We zorgen hierbij voor een goede begeleiding door een verhuurmakelaar en wijkconsulente.

Planning

Uitgangspunt is dat de huidige bewoners voor eind 2023 een nieuwe woning of tijdelijke wisselwoning hebben gevonden. Als alles volgens planning verloopt, start l’escaut begin 2024 met de sloopwerkzaamheden van de eerste woningen. De bouw van de eerste woningen vindt naar verwachting plaats vanaf medio 2024. Zowel de sloop als de nieuwbouw vindt gefaseerd plaats. Op deze manier zorgt l’escaut ervoor dat mensen makkelijker terugkeren in de wijk. Bovendien ontstaat er geen volledig leegstaande buurt. De doelstelling is om de totale wijkaanpak in 2027 af te ronden.

Interesse

De woningen bieden wij altijd aan via www.zuidwestwonen.nl dus zorg ervoor dat je op tijd ingeschreven staat.

Blijf deze pagina in de gaten houden, we vullen deze regelmatig met nieuwe informatie.

 

Raamkunst in de Crocuslaan en omgeving

In de straten die deelnemen in het project Crocuslaan en omgeving komen er steeds meer woningen leeg te staan. We willen natuurlijk voorkomen dat de wijk er treurig uit komt te zien. Daarom stelde Hans Bommeljé, lid van de projectgroep en zelf ook kunstenaar, voor om iets met kunst in de wijk te doen. Het idee is dat wij 10 verschillende kunstwerken verspreid door de wijk in de ramen plaatsen bij lege woningen. Af en toe hangen we de kunstwerken ook op in andere lege woningen. Zo zijn de kunstwerken op wisselende plekken in de wijk te zien. In eerste instantie laten we vijf kunstenaars een ontwerp maken.

Hans Bommeljé, kunstenaar en woonachtig in de Primulalaan, heeft in samenwerking met l’escaut een kunstproject opgezet in de Crocuslaan en omgeving. In leegstaande woningen komt raamkunst te hangen, gemaakt door Zeeuwse kunstenaars. Zo wordt er voorkomen dat de buurt tijdens het sloop- en nieuwbouwproces verlaten en treurig oogt.

Sinds dinsdag 25 oktober hangen er tien raamkunstwerken op verschillende plekken in de buurt. Als deelnemer aan de projectgroep Crocuslaan en omgeving kwam Hans Bommeljé op het idee raamkunst te maken en die op te hangen in woningen die leeg komen te staan. Kunst kan een verbindende factor zijn in maatschappelijke thema’s. “Kunstenaars spelen in op de gevoelens en emoties die loskomen bij een grote gebeurtenis. Zoals bij de bewoners van de Crocuslaan en omgeving doordat ze (tijdelijk) weg moeten uit hun vertrouwde omgeving, hun ankerplaats”, aldus Hans. Voor dit kunstproject is hij in zijn netwerk op zoek gegaan naar kunstenaars die dit uitgangspunt kunnen verbeelden. Samen met Rem van den Bosch, Leon Riekwell, Anne-Marie van Sprang, Gerard Vogelaar en Nanda Runge werkte hij zijn idee uit om er vervolgens mee naar l’escaut te gaan.

In aantekeningen van Leonardo da Vinci las hij een quote die hij als thema gebruikt: ‘Het einde der dingen maakt nooit deel uit van die dingen zelf, maar vormt het begin van iets nieuws….’  “Iets achterlaten en iets nieuws beginnen is een mooi symbolisch moment om in leeggekomen huizen waar een levensverhaal is geschreven, kunstenaars te vragen werk te maken of bestaand werk te gebruiken en op te hangen voordat een woning helemaal verdwenen is”, aldus Hans.

Na een intensief traject met bewoners stelde l’escaut een buurtplan op om de woningen en de buurt aan te pakken. Uiteindelijk is gekozen voor sloop en nieuwbouw van de woningen. “Deze beslissing heeft veel impact en maakte mij daardoor behoorlijk emotioneel. Gaandeweg na veel overleg met de projectgroep en l’escaut zag ik hiervan ook de noodzaak in”, zo vertelt Hans. Sommige leegstaande woningen worden gebruikt als wisselwoning voor bewoners die terug willen keren. De woningen die daarvoor niet worden gebruikt, komen leeg te staan. Maar een verlaten en treurige blik wil je ook niet. Daarom was l’escaut meteen enthousiast over dit kunstproject. “Hoe leuk is het dat een bewoner zelf met een idee komt hoe we de buurt een minder verlaten indruk kunnen geven. We stonden er dan ook meteen achter”, zegt Olaf Cornelius, projectontwikkelaar nieuwbouw bij l’escaut.

De corporatie vindt het belangrijk de buurt te helpen in hun kracht te zetten. Olaf vertelt: “Een krachtige buurt begint bij betrokken bewoners die de ruimte voelen voor eigen initiatief. Wij ondersteunen daar graag in door ontmoeting en verbinding tussen bewoners in de buurt te stimuleren. Daar is dit kunstproject een goed voorbeeld van”.

Nieuwsbrief niet ontvangen?

Regelmatig versturen we nieuwsbrieven naar de bewoners van de Crocuslaan en omgeving. Je leest ze hiernaast.

We krijgen meldingen dat niet iedereen de nieuwsbrief van december 2022 heeft ontvangen. Ben je bewoner en heb je de nieuwsbrief niet ontvangen? Stuur een mail naar crocuslaan@lescaut.nl dan bezorgen we deze alsnog.