Crocuslaan en omgeving

Woon je in de Bloemenlaan, Crocuslaan, Anjelierenlaan, Begonialaan, Irislaan, Hyacinthenlaan, Margrietenlaan of de Primulalaan? Of ben je omwonende? Dan vind je op deze pagina meer over het project van de Crocuslaan en omgeving.  Alles op één plek, wel zo makkelijk. Want de wijk van onze dromen... Die maken we samen!

Over het project

In 2021 deden we samen met de bewoners onderzoek naar de toekomst van de woningen in de Crocuslaan en omgeving. Dat er iets aan de woningen moest gebeuren stond vast. Maar wat precies, dat wilden we juist samen met de bewoners onderzoeken. We voerden gesprekken met alle bewoners, hielden verschillende sessies met een afvaardiging van de bewoners en we gingen ook de wijk in. Samen met een deel van de bewoners in de vorm van een projectgroep is deze informatie verwerkt in een buurtplan.

Nieuwbouw

In dit buurtplan kwamen een aantal scenario’s naar voren. Uiteindelijk is na zorgvuldige afweging van diverse factoren de keuze gevallen op sloop met vervangende nieuwbouw van de 143 woningen. We denken hiermee de meest toekomstbestendige en duurzame keuze te maken. Juist omdat de sociale verbinding in de wijk zo sterkt is, doen we binnen de mogelijkheden ons uiterste best om bewoners die dat wensen, de mogelijkheid te bieden terug te keren in de wijk. Om deze reden willen we de wijk in fases aanpakken. Door de samenwerking met de gemeente Vlissingen is een integrale aanpak gewaarborgd. Het gaat daarbij niet alleen om de woningen. Ook de gemeente gaat een flinke kwaliteitsslag maken in de openbare ruimte.

Om welke woningen gaat het? 

Bloemenlaan 2 t/m 8, 16 t/m 26 en 32 t/m 46
Margrietenlaan 12 t/m 16 en 15 t/m 29
Irislaan 5 t/m 33  (oneven nummers)
Primulalaan 1 t/m 29 en 2 t/m 30
Anjelierenlaan 88 t/m 108
Begonialaan 1 t/m 11 en 2 t/m 12
Hyacinthenlaan 6 t/m 32 en 21 t/m 45
Crocuslaan 2 t/m 24 en 3 t/m 15

De woningen uit de tabel staan hieronder op de foto.

Planning

De huidige bewoners uit de eerste fase hebben inmiddels een nieuwe woning of tijdelijke wisselwoning gevonden. De sloop van de eerste woningen is in februari gestart. De bouw van de eerste woningen vindt naar verwachting plaats vanaf de tweede helft van 2024. Zowel de sloop als de nieuwbouw vindt gefaseerd plaats. Op deze manier zorgen we ervoor dat mensen makkelijker terugkeren in de wijk. Bovendien ontstaat er geen volledig leegstaande buurt. Het doel is de nieuwe buurt met eigentijds tuindorp karakter eind 2027 volledig klaar te hebben.

De woningen

In de afgelopen maanden werkten we samen met de gemeente en de projectgroep met bewoners het stedenbouwkundig plan uit. We gaan in totaal 143 woningen slopen en bouwen er 137 woningen voor terug. We maken een mix van verschillende woningtypes, namelijk gezinswoningen en levensloopbestendige woningen. De woningen zijn bestemd voor de sociale huur en vallen in verschillende huurprijsklassen.

Bouwbedrijf Schrijver uit ’s-Gravenpolder gaat de woningen voor ons bouwen. De nieuwe woningen zijn natuurlijk energieneutraal. Zo hebben alle woningen hoogwaardige isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp. Ze voldoen dan ook aan de BENG2-eis. Om de overlast voor de omgeving te verminderen boren we de funderingspalen in plaats van heien.

Wonen van nu met de sfeer van vroeger

Op verschillende manieren verwijst het ontwerp van de woningen naar vroeger. Bijvoorbeeld de lage goot die de woningen hebben doordat ze uit één laag met een kap bestaan. Dit benadrukt het kleinschalige en dorpse karakter. Ook komen er in de gevels kenmerken terug van de oude woningen. Een bakstenen lijn in de voorgevel geeft aan hoe hoog het water heeft gestaan tijdens de inundatie in de Tweede Wereldoorlog. De ramen krijgen een roedeverdeling die verwijst naar de oorspronkelijke woningen. Bovendien sluiten de kleurkeuzes van de stenen, dakpannen en kozijnen aan bij de oorspronkelijke woningen en krijgen de voordeuren kleuren die passen bij een tuindorp. De toekomstig bewoners komen dan ook in woningen van nu te wonen met de sfeer van vroeger.

Het sfeervolle tuindorp karakter van de buurt blijft behouden. Dit doen we door een speelse opzet van kleinschalige woningblokken, door de wijk groener te maken en door twee parkeerhofjes achter de woningen te maken. De Primulalaan en een deel van de Hyacinthenlaan maken we autovrij en richten we in als groene tuinstraten. Ter hoogte van de Margrietenlaan komt een hofje met woningen. Op deze manier komt de sfeer van de huidige woningen terug in een nieuw jasje: een eigentijdse vertaling van het tuindorp van vroeger.

Sommige leegstaande woningen verhuren we tijdelijk 

Dit doen we om te voorkomen dat de wijk achteruitgaat en in slechte staat komt. Zo zorgen we ervoor dat de mensen die er nog wonen niet in een verlaten wijk wonen. Ook blijft de wijk leefbaar. Deze tijdelijke verhuur besteden we uit aan een gespecialiseerd bedrijf. Er komen mensen te wonen die tijdelijk en snel een woning nodig hebben. Deze bewoners moeten uiterlijk 13 december 2024 uit de woning.

Interesse

De woningen bieden wij altijd aan via www.zuidwestwonen.nl dus zorg ervoor dat je op tijd ingeschreven staat.

Blijf deze pagina in de gaten houden, we vullen deze regelmatig met nieuwe informatie.

 

Raamkunst in de Crocuslaan en omgeving

In de straten die deelnemen in het project Crocuslaan en omgeving komen er steeds meer woningen leeg te staan. We willen natuurlijk voorkomen dat de wijk er treurig uit komt te zien. Daarom stelde Hans Bommeljé, lid van de projectgroep en zelf ook kunstenaar, voor om iets met kunst in de wijk te doen. Het idee is dat wij 10 verschillende kunstwerken verspreid door de wijk in de ramen plaatsen bij lege woningen. Af en toe hangen we de kunstwerken ook op in andere lege woningen. Zo zijn de kunstwerken op wisselende plekken in de wijk te zien. In eerste instantie laten we vijf kunstenaars een ontwerp maken.

Hans Bommeljé, kunstenaar en woonachtig in de Primulalaan, heeft in samenwerking met l’escaut een kunstproject opgezet in de Crocuslaan en omgeving. In leegstaande woningen komt raamkunst te hangen, gemaakt door Zeeuwse kunstenaars. Zo wordt er voorkomen dat de buurt tijdens het sloop- en nieuwbouwproces verlaten en treurig oogt.

Sinds dinsdag 25 oktober hangen er tien raamkunstwerken op verschillende plekken in de buurt. Als deelnemer aan de projectgroep Crocuslaan en omgeving kwam Hans Bommeljé op het idee raamkunst te maken en die op te hangen in woningen die leeg komen te staan. Kunst kan een verbindende factor zijn in maatschappelijke thema’s. “Kunstenaars spelen in op de gevoelens en emoties die loskomen bij een grote gebeurtenis. Zoals bij de bewoners van de Crocuslaan en omgeving doordat ze (tijdelijk) weg moeten uit hun vertrouwde omgeving, hun ankerplaats”, aldus Hans. Voor dit kunstproject is hij in zijn netwerk op zoek gegaan naar kunstenaars die dit uitgangspunt kunnen verbeelden. Samen met Rem van den Bosch, Leon Riekwell, Anne-Marie van Sprang, Gerard Vogelaar en Nanda Runge werkte hij zijn idee uit om er vervolgens mee naar l’escaut te gaan.

In aantekeningen van Leonardo da Vinci las hij een quote die hij als thema gebruikt: ‘Het einde der dingen maakt nooit deel uit van die dingen zelf, maar vormt het begin van iets nieuws….’  “Iets achterlaten en iets nieuws beginnen is een mooi symbolisch moment om in leeggekomen huizen waar een levensverhaal is geschreven, kunstenaars te vragen werk te maken of bestaand werk te gebruiken en op te hangen voordat een woning helemaal verdwenen is”, aldus Hans.

Na een intensief traject met bewoners stelde l’escaut een buurtplan op om de woningen en de buurt aan te pakken. Uiteindelijk is gekozen voor sloop en nieuwbouw van de woningen. “Deze beslissing heeft veel impact en maakte mij daardoor behoorlijk emotioneel. Gaandeweg na veel overleg met de projectgroep en l’escaut zag ik hiervan ook de noodzaak in”, zo vertelt Hans. Sommige leegstaande woningen worden gebruikt als wisselwoning voor bewoners die terug willen keren. De woningen die daarvoor niet worden gebruikt, komen leeg te staan. Maar een verlaten en treurige blik wil je ook niet. Daarom was l’escaut meteen enthousiast over dit kunstproject. “Hoe leuk is het dat een bewoner zelf met een idee komt hoe we de buurt een minder verlaten indruk kunnen geven. We stonden er dan ook meteen achter”, zegt Olaf Cornelius, projectontwikkelaar nieuwbouw bij l’escaut.

De corporatie vindt het belangrijk de buurt te helpen in hun kracht te zetten. Olaf vertelt: “Een krachtige buurt begint bij betrokken bewoners die de ruimte voelen voor eigen initiatief. Wij ondersteunen daar graag in door ontmoeting en verbinding tussen bewoners in de buurt te stimuleren. Daar is dit kunstproject een goed voorbeeld van”.