Disclaimer

Mocht je op deze website een document of pagina tegenkomen waarvan je denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat, of ten onrechte is geplaatst, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs. Je kunt ons dit laten weten via de contactpagina of via info@lescaut.nl.

Content van derden

Het is mogelijk dat de website applicaties, content en/of diensten van derden en/of links naar websites van derden bevat. l’escaut woonservice is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van applicaties, content en/of diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van deze website. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

Beveiligingsystemen

l’escaut woonservice spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. l’escaut woonservice legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van deze website, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website en/of aan de daaraan gelieerde nieuwsbrieven worden ontleend. l’escaut woonservice is niet aansprakelijk voor enige schade die is of zal ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op de website en/of aan de daaraan gelieerde nieuwsbrieven, waaronder mede – maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een bezoeker van deze website die zouden zijn ingegeven door de op deze website geplaatste informatie.