Samenwerkingen

Een huis is meer dan een dak boven je hoofd. Daarom is het belangrijk dat wij goed contact houden met verschillende partijen in de samenleving. Eén daarvan is de gemeente Vlissingen. Met de gemeente maken wij afspraken over wat wij doen voor de volkshuisvesting in Vlissingen. Daarvoor onderzoeken we regelmatig de woonwensen van huurders in Vlissingen. We zorgen voor genoeg betaalbare en passende woningen voor onze doelgroep. En we zorgen voor genoeg woningen voor mensen met specifieke wensen. Elk jaar doen we de gemeente Vlissingen een 'bod', waarin we vastleggen wat we dat jaar gaan doen. Dat gaat bijvoorbeeld over hoeveel woningen we verkopen, slopen en gaan bouwen. Maar ook over hoe snel nieuwe huurders een passende woning moeten vinden. Daarnaast maken we afspraken over de hoogte van de huur en het energiezuiniger maken van onze woningen. Ook spreken we af hoe de gemeente ons daarbij kan helpen.

Een andere belangrijke partner is huurdersvereniging l’escaut. Hierin zit een vertegenwoordiging van onze huurders. De huurdersvereniging adviseert ons over de jaarlijkse huurverhoging, huurbeleid, leefbaarheid, vernieuwing van ons aanbod en andere onderwerpen. Meer informatie over de huurdersvereniging is te vinden op www.hvlescaut.nl. 

Met andere verhuurders in Zeeland en West-Brabant hebben we een intensieve samenwerking. Door samenwerken besparen we kosten en kunnen we kennis en ervaringen met elkaar delen. Zo bieden we gezamenlijke opleidingen aan voor onze medewerkers. Ook spreken we af hoe we omgaan met huurders met betalingsachterstanden of sociale problemen. En samen verdelen we de woonruimte zo goed mogelijk. Daarvoor hebben we de website www.zuidwestwonen.nl opgezet. Via het nieuwe klantportaal kunnen huurders daar veel zaken online zelf regelen.

Tot slot werken we samen met vrijwilligersorganisaties en zorginstellingen, die kunnen helpen het woongenot van onze huurders te verbeteren. We zien in onze woningen steeds meer huurders die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld eenzame ouderen, die moeilijk zelf hulp kunnen vinden. Of jonge huurders die uit de jeugdzorg komen en moeten leren zelfstandig te wonen. We proberen deze mensen in contact te brengen met organisaties die hulp kunnen bieden. Dat is goed voor de mensen zelf en voor de buurt.