Meldpunt integriteit woningcorporaties

Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kan iedereen melding doen van niet integer handelen. Als iemand niet integer is, doet hij iets oneerlijks. Hierbij kun je denken aan fraude binnen de organisatie of een medewerker die probeert zichzelf te verrijken.

Je kunt je melding telefonisch, schriftelijk of per e-mail doorgeven. Wat belangrijk is bij je melding, is dat het echt gaat om oneerlijk handelen. Daarbij kun je denken aan voorrang geven aan familieleden van medewerkers, bij toewijzing van woningen. Of aan privéverbouwingen die met geld van de corporatie worden betaald. Het Meldpunt is niet bedoeld voor meldingen voor klachten over bijvoorbeeld de huurverhoging of onderhoud van een woning. Daarvoor kun je terecht bij de klachtencommissie van l’escaut.

Je kunt je melding doorgeven bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties