Integriteitscode

l'escaut woonservice wil zo eerlijk mogelijk omgaan met klanten, leveranciers en relaties. Daarvoor hebben wij een integriteitscode opgesteld. Daarnaast heeft l’escaut een klokkenluidersregeling en een meldpunt.

Integriteitscode

l’escaut heeft een belangrijke maatschappelijke taak: zorgen voor goede sociale huurwoningen. Als organisatie willen wij openheid, respect en eerlijkheid uitstralen naar onze klanten, naar elkaar en iedereen met wie we samenwerken. Daarom hebben we een integriteitscode opgesteld. Die geeft duidelijkheid over hoe wij omgaan met bepaalde situaties. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het ontvangen van cadeaus en uitnodigingen of gevoelige informatie. De integriteitscode kun je in de zijbalk downloaden