Integriteitscode

l'escaut wil zo eerlijk mogelijk omgaan met klanten, leveranciers en relaties. Daarvoor hebben wij een integriteitscode en klokkenluidersregeling opgesteld. Daarnaast is er een landelijk meldpunt

Integriteitscode

l'escaut heeft een belangrijke maatschappelijke taak: het zorgen voor een goede huisvesting, vooral voor de lagere inkomensgroepen. Dat vraagt ​​om professionaliteit, betrouwbaarheid en integriteit van de organisatie en de medewerkers die daarbij werkzaam zijn. Als wij openheid, respect en eerlijkheid naar onze klanten willen uitstralen, zullen we ook intern zo handelen. We streven ernaar om zo integer en open mogelijk te zijn in de omgang met klanten, met leveranciers en relaties, met elkaar en met eigendommen. Vandaar dat wij deze code hebben opgesteld. Deze beschrijving biedt houvast en duidelijkheid over hoe we mogelijke situaties kunnen bieden. Het is niet bedoeld om alles af te sluiten. Er is en blijft een grijs gebied. daarom willen we vooral dat we elkaar ontmoeten in gesprek moeten blijven. Onze organisatiecompetenties zijn samenwerken, resultaatgerichtheid, klantgericht en coachend. De waarden professionaliteit, openheid en duurzaamheid zijn met de naam van belang op het gebied van integriteit en gedrag bij l'escaut.

De integriteitscode en de klokkenluidersregeling kun je in de zijbalk downloaden.