Werken aan duurzaam wonen: aan de slag met energiebesparende maatregelen

l'escaut streeft naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Stapsgewijs verbeteren we onze woningen. In 2020 pakten we woningen op verschillende locaties aan. Jan de Visser, projectleider vastgoedbeheer bij l'escaut, vertelt over de projecten waar we energiebesparende maatregelen nemen.

“Het toepassen van energiebesparende maatregelen combineren we vaak met planmatig onderhoud,” legt Jan uit. “Dan zijn we toch al aan de woningen bezig. In 2020 deden we dat onder andere in de Emmastraat, de Van Dishoeckstraat en de Bloemenlaan.”

Emmastraat (1-25)

“In de Emmastraat plaatsten we bij dertien woningen luchtroosters voor een betere luchttoevoer,” vertelt Jan. “En al het glas maakte plaats voor HR++ glas (isolerend dubbelglas). Bij alle deuren en te openen ramen vernieuwden we de tochtstrippen. Spouwisolatie (isolatie tussen de binnen- en buitenmuur) was hier al aanwezig, wel vervingen we aan de regenzijde het voegwerk. De bovenste verdieping van deze woningen heeft een plat dak. Daar brachten we nieuwe dakbedekking en dakisolatie aan. Deze woningen zijn dus voor de komende jaren weer helemaal op orde.”

Van Dishoeckstraat (568-614)

In de Van Dishoeckstraat hebben we de spouwmuur na-geïsoleerd. Ook isoleerden we de plafonds van de bergingen onder de woningen. Deze waren eerst niet geïsoleerd en dat zorgde voor veel kou via de vloer in de woningen. Ook isoleerden we de binnenkant van de zolders. “Hierdoor is het jasje van de woning veel beter geïsoleerd,” legt Jan uit. ”Ook brachten we op diverse plaatsen toevoerroosters aan in het glas voor mechanische ventilatie. Dit systeem monitort de COin de woon- en hoofdslaapkamer. Als die te veel oploopt, gaat de ventilator meer afzuigen. Zo wordt de vervuilde lucht verdreven en maakt het plaats voor frisse, zuurstofrijke lucht. Voor het energielabel van de woning is dit een mooie aanvulling. Het gebouw kreeg ook een schilderbeurt met nieuwe kleuren. Dat geeft meteen een heel ander zicht.”

Bloemenlaan (172 – 234)

Deze woningen in de Bloemenlaan hebben een plat dak. “We brachten hier nieuwe dakbedekking en dakisolatie aan,” vertelt Jan. “Ook bij deze woningen hebben we de spouwmuur na-geïsoleerd. En we brachten mechanische ventilatie met toevoerroosters aan. Daarnaast liepen we het metselwerk van het hele complex na. We vervingen alle gescheurde stenen en we herstelden de voegen.”

Binnenstad Vlissingen 

Dit jaar staat het verduurzamen van diverse complexen in de binnenstad van Vlissingen op de planning. Hierbij gaat het onder andere om Flessenstraat 11-21. Jan: “We gaan hier het platte dak isoleren. Ook brengen we mechanische ventilatie met CO2-detectie aan. En we isoleren de spouw in het portiek. Vanuit het portiek komt er nu kou de woningen binnen. Verder vernieuwen daar waar nodig het glas in HR++ glas, de Velux dakramen en alle tochtstrippen.”

Proef all-electric

Jan vertelt: “We zijn ook bezig met de proef all-electric. Dit is een samenwerking tussen huurders, woningcorporaties en installateurs. We onderzoeken of het mogelijk is om bestaande woningen comfortabel en betaalbaar te verwarmen met een elektrische verwarmingsinstallatie. Als alternatief voor een aardgasgestookte ketel. Daarvoor testen we verschillende installatieconcepten. Twee bij gezinswoningen en vijf bij portiekwoningen. Denk aan warmtepompen, warmteglas of infraroodpanelen. We bekijken nu hoe de deelnemers de koudere periode in februari hebben ervaren. En hoe het energieverbruik is vergeleken met een gasgestookte installatie.”

“Voor alle projecten geldt dat we kijken naar comfort en betaalbaarheid,” sluit Jan af. “Als de woningen beter geïsoleerd zijn, geeft dit een beter wooncomfort. Maar de huurder moet er uiteindelijk voordeel van hebben. Daarom kijken we ook altijd goed naar de kosten. We streven ernaar dat energiemaatregelen leiden tot verbetering van het wooncomfort en een lagere energierekening.”

Meer weten over ons duurzaamheidsbeleid? Bekijk deze pagina.