Project Crocuslaan: De wijk van onze dromen…

​In oktober 2020 gingen we aan de slag met Project Crocuslaan. De Crocuslaan en de omliggende straten kunnen namelijk wel een update gebruiken! We voerden met veel bewoners gesprekken over de toekomst van de woningen en de wijk. Tijdens deze gesprekken haalden we ontzettend veel informatie op. Daaruit blijkt dat de bewoners de buurt een warm hart toedragen.

 

Er zijn tijdens de gesprekken een heleboel ideeën aangedragen. Bijna alle ideeën kunnen we verdelen onder drie vaste thema’s:

  • Woning: hoe bevalt de woning, en wat zijn verbeterpunten voor de toekomst?
  • Omgeving: hoe beoordelen bewoners de buurt? Wat is er goed, wat kan er beter?
  • Samen leven: we willen een buurt creëren waarin we met elkaar wonen en leven, in plaats van een samenleving waarin iedereen langs elkaar heen leeft. Wat is hiervoor nodig?

Plan voor de toekomst

Met de input van de gesprekken gaan we een concreet plan maken voor de toekomst van de Crocuslaan en omgeving. Dit plan beschrijft hoe we een toekomstbestendige, fijne, veilige en gezellige buurt kunnen realiseren. Dit doen we natuurlijk niet alleen, maar samen! Het plan komt tot stand door verschillende sessies met bewoners, de gemeente Vlissingen en de huurdersvereniging l’escaut. Samen kijken we wat wenselijk en wat haalbaar is. Het doel is om het plan eind 2021 af te hebben. Op basis hiervan neemt l’escaut een definitief besluit over de toekomst van de woningen en de buurt. De projectgroep ging op 1 maart officieel van start.

De projectgroep

De projectgroep voor het Project Crocuslaan bestaat uit bewoners, uit de huurdersvereniging l’escaut, uit de gemeente Vlissingen en l’escaut. Verfrissende ideeën en wensen van bewoners zijn onmisbaar in deze projectgroep, naast de professionele blik en verantwoordelijkheid van de gemeente op omgeving en samen leven. De huurdersvereniging l’escaut let in deze projectgroep op het algemeen belang van alle huurders. Wij willen als l’escaut de wijk van je dromen samen creëren, met betaalbare woningen in een passende leefomgeving. Met oog voor duurzaamheid en betaalbaarheid.