Onderhoud brandgangen

Bij onze woningen hoort vaak ook een aandeel van de brandgang. Dit noemen we mandeligheid. Het stuk brandgang wat mandelig is, deel je vaak met meerdere eigenaren. Dit kunnen zowel huurders als kopers zijn. Als je een aandeel in de brandgangen hebt, ben je verplicht om je aan een aantal spelregels te houden. Zo moeten de eigenaren samen het onderhoud van de brandgangen regelen en de kosten eerlijk verdelen. 

De brandgangen zijn dus voor verantwoording en rekening van de eigenaren. Voor het onkruidvrij houden van de brandgang, worden de huurders deels ontzorgd. Het groenbedrijf van Orionis houdt de brandgangen in de groeiperiode (april–november) bij. Dit wordt gedaan in opdracht en voor rekening van l’escaut, tenzij er meerdere eigenaren van een brandgang zijn. Dit onderhoud wordt gedaan op basisniveau. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen onkruid staat.

De afdeling vastgoed is sinds 2020 begonnen met het aanpakken van diverse brandgangen. De brandgang word dan opnieuw gestraat. De kapotte tegels worden vervangen en er worden waar nodig extra straatkolken bijgeplaatst. Dit moet ervoor zorgen dat er bij hevige regen minder water blijft staan en de brandgangen minder snel modderig worden. Momenteel betaalt l’escaut deze kosten, maar in de toekomst is het de bedoeling dat elke eigenaar van een stukje mandelige brandgang hieraan deels meebetaalt.