Bericht van de Huurdersvereniging l'escaut

Een moeilijk jaar

2020 was door het Covid-19 virus voor iedereen een lastig jaar. We moesten afstand houden, thuis werken, de kinderen helpen bij hun schoolwerk en we mochten minder bezoek ontvangen dan gewoonlijk. Het bestuur van de Huurdersvereniging l’escaut (HVL) heeft geprobeerd, ondanks alle beperkingen, de huurdersbelangen zo goed mogelijk te behartigen.Helaas moesten de algemene ledenvergaderingen allebei worden afgezegd vanwege de coronamaatregelen. We missen het menselijke contact met onze leden! Daarom willen we de ALV van 19 mei 2021 wèl laten doorgaan, desnoods digitaal.

Eind juli 2020 werd heel Vlissingen opgeschrikt door de brand aan de Hogeweg waarbij één van onze huurders om het leven kwam en andere huurders tijdelijk moesten verhuizen. Een vreselijke gebeurtenis. Bestuurders van de HVL brachten bewoners een bloemetje om ze een hart onder de riem te steken. Helaas was een deel van de bewoners toen nog niet teruggekeerd. In 2021 – na corona – willen wij opnieuw met bewoners in gesprek om te horen wat er op dit moment leeft.

Het Palet

Op 31 december 2020 werd wijkcentrum Het Palet, onze vaste vergaderlocatie, voorgoed gesloten door gemeentelijke bezuinigingen. De HVL betreurt het dat de Gemeente Vlissingen de noodzaak van dit soort laagdrempelige voorzieningen in het Middengebied miskent door het laatste wijkcentrum in deze buurt te sluiten.

Wij danken de mensen van Het Palet voor de jarenlange goede samenwerking en hopen dat de vele leuke en belangrijke activiteiten elders doorgang kunnen vinden.

Nieuwe bestuursleden HVL en een nieuwe huurderscommissaris

Na een lange zoektocht hebben we vijf nieuwe kandidaat-bestuursleden: Magdalena Grasiewicz, Jan Janse, Geert-Jan Tuin, Niels van Rijswijk en Karin Warren. Wij hopen hen in de ALV van 19 mei 2021 voor te dragen voor benoeming.

Samen met de Raad van Commissarissen werd een nieuwe huurderscommissaris gevonden: Aschwin van den Abeele, momenteel werkzaam als directeur van Welzijn Middelburg en Poppodium De Spot. Ook stemde de HVL in met een tweede termijn voor huurderscommissaris Kees Kort.

Oproep: doe mee aan het woonbehoefte onderzoek!

Dit jaar zal er een nieuw woonbehoefteonderzoek worden gehouden onder de huurders van l’escaut en Zeeuwland. Het is superbelangrijk dat de woningcorporaties, de Gemeente Vlissingen en ook de HVL weten wat uw woonwensen zijn nu en in de toekomst. Met die informatie wordt bepaald wat voor soort woningen er gebouwd en gerenoveerd moeten worden en wat gesloopt of verkocht kan worden. We willen immers dat de woningvoorraad zo goed mogelijk is afgestemd op de wensen van onze huurders.

Bij deze daarom een dringende oproep om mee te werken aan het woonbehoefteonderzoek wanneer u een enquête krijgt toegestuurd!