l’escaut start met een proef Doorstromen in Vlissingen

Het makkelijker maken voor huurders om door te stromen naar een woning die meer past bij hun huidige levensfase. Dat is wat we willen bereiken met de proef Doorstromen die in februari is gestart. Doorstromen betekent dat een deel van de vrijkomende woningen van l’escaut, beschikbaar komen voor huurders die al in een woning van l’escaut wonen. Zo zorgen we voor meer doorstroom in de huurmarkt.

We willen de huurder van l’escaut die eerder in zijn of haar woning bleef wonen om inschrijftijd op te bouwen bij Zuidwestwonen, de mogelijkheid bieden eerder te gaan verhuizen. Zo komt er weer een woning vrij voor een nieuwe huurder.

Je kan bijvoorbeeld denken aan iemand die op dit moment in een eengezinswoning woont en de woning eigenlijk te groot vindt. Deze persoon verhuist naar een appartement waardoor de eengezinswoning vrijkomt voor een gezin met kinderen. Het appartement waar het gezin met kinderen in woonde, komt vrij voor bijvoorbeeld een jongere die net klaar is met school en een baan heeft gevonden.

Hoe kom je in aanmerking voor doorstroming?

  • Je huurt langer dan 5 jaar aaneengesloten een zelfstandige woning bij l’escaut. En je staat ingeschreven als woningzoekende bij Zuidwestwonen.
  • Stond je voor 15 maart van dit jaar ingeschreven als woningzoekende bij Zuidwestwonen? Dan hoef je niets te doen, wij hebben je inschrijving het label doorstroming gegeven.
  • De mogelijkheid voor doorstroming geldt alleen als je op een woning reageert van l’escaut via Zuidwestwonen.

Wat zijn de spelregels?

  • l’escaut geeft in de woningadvertentie op Zuidwestwonen aan of de woning meedoet aan de proef Doorstromen.
  • Inschrijvingen met het label doorstroming mogen als eerste reageren op deze woning via Zuidwestwonen. De woning wijzen we toe aan de kandidaat met de langste woonduur. Als twee kandidaten precies dezelfde woonduur hebben, dan kijken we naar de inschrijfduur.
  • Als er geen kandidaat is met een woonduur van 5 jaar of meer, dan wordt de woning toegewezen volgens de normale procedure.
  • De woning die je achterlaat moet een woning van l’escaut zijn en alle bewoners moeten mee verhuizen. De woning moet dus beschikbaar komen voor een volgende huurder.

Verder gelden bij doorstroming precies dezelfde regels als bij de andere verhuringen. Zoals het vaststellen van de nieuwe huurprijs volgens ons huurbeleid en de regels van passend toewijzen.

Welke woningen doen mee?

Bij de start van de proef Doorstromen doen niet alle woningen mee. We willen eerst wat ervaring op doen. Daarom doen de volgende woningen niet mee:

  • Woningen voor starters
  • Woningen die we via loting aanbieden
  • Studentenwoningen

Je leest meer over doorstroming op deze pagina.