Bouwplaats bezoek De Koperslagerij – De Javastraat op donderdag 26 januari

Gisteren bezochten de toekomstige bewoners en de directies van l’escaut en Bouwbedrijf Joziasse de bouwplaats van De Koperslagerij – De Javastraat. Tijdens het bouwplaats bezoek maakten de toekomstige bewoners kennis met het project en hun toekomstige buren. Jan Leo van Deemter, directeur-bestuurder l’escaut,  heette de bewoners welkom. Daarna kon iedereen een kijkje nemen in de woningen. De toekomstige bewoners waren erg enthousiast en kunnen niet wachten om aan De Javastraat te gaan wonen.

De Koperslagerij

De ontwikkeling van de “De Koperslagerij” is een ontwikkeling van de Vlissingse Ontwikkel Groep (VOG) en bestaat uit in totaal 82 wooneenheden. Onderdeel van deze ontwikkeling zijn 14 grondgebonden levensloopbestendige woningen voor l’escaut aan De Javastraat. l’escaut laat de sociale huurwoningen ontwikkelen door de VOG en bouwen door Bouwbedrijf Joziasse en is in deze afnemer van de woningen. l’escaut en Bouwbedrijf Joziasse tekenden in december 2021 een overeenkomst voor de nieuwbouw. De bouw is medio 2022 gestart en wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 opgeleverd.

Uniek woonhof

De Koperslagerij is een unieke ontwikkeling binnen de Scheldewijk. De 14 levensloopbestendige woningen komen aan een groen autovrij hofje te liggen. In de luwte maar op steenworp afstand van het water. Ideaal voor mensen die graag een gelijkvloerse woning willen en bewust niet voor een appartement kiezen. Met de bouw van deze 14 levensloopbestendige woningen stimuleren we de de doorstroming van één- en tweepersoonshuishoudens vanuit bestaande eengezinswoningen. 

Nieuwe bewoners

l’escaut is bezig met het verduurzamen en herontwikkelen van veel woningen. Op dit moment werken we samen met bewoners aan de ingrijpende aanpak van de Crocuslaan en omgeving. Het merendeel van de woningen aan De Javastraat is toegewezen aan bewoners uit de Crocuslaan en omgeving. l’escaut wees de woningen toe op basis van persoonlijke gesprekken met de kandidaat-huurders omdat we met De Koperslagerij een omgeving willen creëren waar bewoners sterk met elkaar verbonden zijn. Gezamenlijk zorgen voor het hofje en naar elkaar omkijken, zonder verlies aan privacy. 

Wil je meer weten over het project? Bekijk dan de projectpagina.