Vraag het Jan Leo

Wat heb jij altijd al willen weten over l’escaut? Stel je vraag aan directeur-bestuurder Jan Leo. Wie weet beantwoorden we jouw vraag in een van de volgende edities van RondomWonen. Je kunt je vraag stellen via rondomwonen@lescaut.nl.  

De vraag van juni 2022:

Beste Jan Leo,

Verzorgde tuinen en veilige brandgangen staat in de nieuwsbrief, onderdeel van het reglement. In Paauwenburg-oost zie ik garageboxen die als winkel worden gebruikt, vol gegroeide tuinen, materiaal in tuinen die er echt niet horen, hagen die ver over de stoep hangen, onkruid in brandgangen, vuil containers die dagen lang na het legen nog op straat staan en ga zo maar door. Een reglement opstellen is 1, naleven is 2. Ieder mens heeft een bepaalde vorm van toezicht nodig.Mijn vraag is wordt er door Lescaut toezicht gehouden op naleving? Zo behouden we een leefbare leefomgeving.

Met vriendelijke groet,

De heer Stroo.

 

Geachte heer Stroo,

Wij willen u hartelijk danken voor het melden en meedenken. Wij stellen dit erg op prijs. 

Het is inderdaad niet de bedoeling dat de leefbaarheid achteruit gaat in de wijk Paauwenburg. De wijkbeheerder Jeroen Weezepoel zal vanaf heden elke donderdagmiddag extra aandacht besteden aan de complexen op de pleinen, de garages en de omgeving. 

Mocht u hierover nog vragen hebben of opmerkingen, dan kunt u onze collega's van wijkbeheer bereiken via mail: info@wijkbeheer.nl of telefonisch: 0118-422300. 

Met vriendelijke groet,

Jan Leo