Uitvoering conditiemeting

Binnenkort gaat l’escaut woonservice een conditiemeting uitvoeren aan de buitenzijde van diverse woning. Met een conditiemeting stellen wij de technische staat van een woning vast. Dit houdt in dat wij de buitenzijde van de woning opnemen en eventuele kapotte onderdelen constateren. De kapotte onderdelen beoordelen wij en daarna maken wij een planning om dit te verhelpen.

Door een technische fout is het ons niet gelukt om alle adressen een brief te sturen. Onze excuses hiervoor. 

Door wie wordt de conditiemeting uitgevoerd?

De inspectie wordt uitgevoerd door de firma Rader Advies. Zij legitimeren zich als u daar om vraagt.

Wanneer vinden de conditiemetingen plaats?

De inspectie vindt plaats vanaf 17 januari tot en met eind februari 2022.

Heb ik overlast door de conditiemeting?

Rader Advies voert deze inspectie uit en er is geen overlast van. De inspecteur kijkt voornamelijk aan de buitenzijde van de woning naar bepaalde zaken. U hoeft hiervoor niet thuis te zijn.

Het kan voorkomen dat de inspecteur vraagt om het balkon even te bekijken, of de achtergevel vanuit de tuin. De inspecteur belt dan bij u aan en kijkt of u thuis bent. De inspecteur neemt een steekproef bij een paar woningen om de achterzijde van de woning ook goed te kunnen beoordelen.

Extra voorzichtig samenwerken tijdens de coronacrisis

De werkzaamheden voeren we uit volgens de richtlijnen uit het protocol ‘samen veilig doorwerken’. Dat houdt in dat we alle geldende maatregelen van het RIVM in acht nemen.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.