Feestelijke afronding bouw De Dempo op 19 juni

Op woensdag 19 juni vond de feestelijke afronding van de bouw van De Dempo plaats. In maart 2024 leverde l’escaut de laatste appartementen op aan de nieuwe bewoners. Inmiddels is de bouw volledig afgerond en dat vierden we samen met de bewoners, omwonenden en andere genodigden.

Jan Leo van Deemter, directeur-bestuurder l’escaut, heette iedereen van harte welkom en ging in zijn toespraak in op verbinding. ‘Met de realisatie van De Dempo leggen we de verbinding tussen toen en nu en wonen, kunst en natuur.’ Ook las hij het gedicht ‘Mannen tussen Staal’ voor van Willem Cornelis Murre, scheepsmaker KMS en dichter, dat in de entree van het gebouw hangt. Hij wenste de bewoners veel woonplezier toe op dit mooie, unieke stukje Vlissingen.

Dhr. Boonman en dhr. Bertijn, wethouders van de gemeente Vlissingen, gaven ook een toespraak. Ook dhr. Boonman noemde verbinding in zijn toespraak. ‘Naast heden en verleden, wil ik ook de verbinding met de toekomst benadrukken. Op deze plek ontstaan weer nieuwe verhalen en er gaan weer nieuwe dingen gebeuren. De bewoners zijn daardoor de verbinding naar de toekomst.’ Beide wethouders benadrukten dat er met de realisatie van De Dempo weer een mooi maritiem stukje Vlissingen in het Scheldekwartier bij is gekomen. Wethouder Bertijn ging in op wonen in Vlissingen en benadrukte dat de realisatie van De Dempo belangrijk is voor de doorstroming op de woningmarkt. ‘Het is een prachtig gebouw met klasse en niveau.’ 

Robbert van de Sande, directeur De Kok Bouwgroep, vertelde over het proces van het ontwerp tot realisatie. ‘In 2022 sloegen we de eerste paal voor De Dempo. Nu, twee jaar later, staan we hier bij het gerealiseerde gebouw. Hij riep de bewoners ook op om de verbinding met elkaar te zoeken: ‘In het gebouw is ook aandacht besteed aan ruimte voor ontmoeting, zoek die verbinding ook op.’

Na de toespraken werd De Dempo officieel geopend. Dhr. Van Belzen, een van de eerste nieuwe bewoners, en dhr. Wattel, de laatste nieuwe bewoner, doopten het gebouw. Na de officiële opening was het tijd om een hapje en drankje te halen en elkaar te ontmoeten.

Kunst in De Dempo
Bij de entree van De Dempo komen verschillende kunstelementen die verwijzen naar de historie van het Scheldekwartier en MS De Dempo, het passagiersschip dat gebouwd werd op scheepswerf ‘De Schelde’,  en waar het gebouw naar genoemd is. Een deel van deze elementen was op 19 juni al te zien. Via een visualisatie was het mogelijk om het totale ontwerp te bekijken. Dit wordt de komende periode nog verder aangebracht. De Vlissingse kunstenaar Hans Bommeljé maakte het ontwerp.

We kijken terug op een geslaagde middag en wensen alle bewoners van De Dempo veel woonplezier toe!

Over De Dempo
De Dempo ligt in de Scheldewijk, aan De Kungsholmstraat en het Stumphiuspark. In september 2021 tekende l’escaut een overeenkomst met De Kok Bouwgroep voor de nieuwbouw van 80 appartementen in De Dempo. De bouw startte in juli 2022. Het hele gebouw is dit voorjaar opgeleverd. Het is een toekomstbestendig gebouw in een mooi nieuw deel van Vlissingen. Ook het terrein tussen het bestaande gebouw aan de Van Dishoeckstraat en De Dempo richtte l’escaut opnieuw in. Beide gebouwen hebben nu een gezamenlijk parkeerterrein en (groen) inrichting.

Scheldekwartier
De Dempo is gelegen in de Scheldewijk, onderdeel van het Scheldekwartier. Een maritiem stadsdeel in ontwikkeling in de binnenstad van Vlissingen. Tot en met 2027 bouwt l’escaut tweehonderd sociale huurwoningen in de Scheldewijk.

Foto's: Origin Marketing