Word jij onze nieuwe collega?

Bij l’escaut draait alles om doen, doen wat telt. Wij creëren ‘betrokken buurten’, die veilig, schoon en sociaal zijn. De routes in ons ondernemingsplan laten zien hoe we dit doen: voor bewoners/huurders, door samen te werken, met een goed woningaanbod, betaalbare en duurzame woningen, in een mensgerichte organisatie. Ontdek hoe jij kunt bijdragen aan onze missie.

Bestemming Betrokken Buurt

Het hoofddoel van l’escaut is het creëren van ‘betrokken buurten’. Hiermee bedoelen we buurten waar bewoners elkaar gemakkelijk kunnen vinden. Voor een gezellig praatje, om elkaar aan te spreken op gedrag of om elkaar te helpen wanneer dat nodig is, zoals bij het snoeien van de tuinen. Zo zorgen we samen voor buurten die schoon, veilig en sociaal zijn.

Om dit maatschappelijke doel met het team van l’escaut te bereiken, hebben we een ondernemingsplan opgesteld voor de periode 2022 tot 2026 en verder. Het is een programma waarin we vijf belangrijke routes volgen.

Wij doen wat telt

Voor bewoners/huurders
Wij betrekken bewoners actief bij alle fases van onze projecten. Van initiatieffase tot uitvoering en nazorg, we luisteren naar hun wensen en ideeën. Bewoners kunnen meedoen in klankbordgroepen.

Door samen te werken
Wij werken nauw samen met organisaties en partners in Vlissingen. Zo bundelen we kennis en versterken we elkaar. Met gezamenlijke activiteiten en projecten bevorderen we de leefbaarheid in de wijken.

Voor een goed woningaanbod
Wij ontwikkelen een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de behoeften van alle bewoners. We bouwen sociale huurwoningen voor starters, gezinnen en ouderen. Daarbij houden we rekening met duurzaamheid, toegankelijkheid en leefbaarheid.

Voor betaalbare en duurzame woningen
Wij maken wonen in onze wijken betaalbaar voor mensen die in de vrije sector geen woning kunnen kopen of huren. We investeren in energiezuinige woningen en duurzame warmtebronnen. Zo dragen we bij aan een beter milieu en lagere woonlasten.

Voor een mensgerichte organisatie
De mens staat centraal in onze organisatie. Collega’s hebben oog voor elkaar en krijgen de ruimte om hybride te werken. Samen zorgen we voor een prettige werkomgeving die transparant en efficiënt is ingericht. Het is een omgeving waar we onze huurders met respect en waardering behandelen, naar hun wensen en ideeën luisteren en hen betrekken bij onze beslissingen.

Werken bij l’escaut?

Lees de verhalen van onze medewerkers voor meer inspiratie of bekijk ons ondernemingsplan. Heb je vragen over werken bij l’escaut? Neem contact op met onze HR-afdeling voor meer informatie over de werkzaamheden, het team en de mogelijkheden.