Wat deden we in 2022 op weg naar een betrokken buurt?

Een maatschappij-gedreven woningcorporatie zijn: niet alleen praten maar, zoals past bij Vlissingen, ook gewoon doen. Wat goed is voor de buurt is daarbij ons referentiekader. In ons nieuwe ondernemingsplan Bestemming Betrokken Buurt hebben wij dat verwoord als ‘het streven naar samenredzame buurten’. Hoe we hier aan hebben gewerkt in 2022 lees je in ons jaarverslag.

Zo hebben we in 2022 samen met de gemeente Vlissingen verder invulling gegeven aan de participatie van bewoners in de Crocuslaan en omgeving. Dankzij maatwerk van gemeente en l’escaut zijn de wensen van de bewoners over de inrichting van hun buurt grotendeels ingevuld.

Samenwerking in het licht van samenredzaamheid is bijvoorbeeld zichtbaar in het Jongerenhuis dat wij samen met Juvent realiseerden. Mensen verbinden en in hun kracht zetten hebben we ook gedaan door kleine dingen te doen die een groot effect hebben. Denk aan klussen in en om het huis samen met Stichting Present en in het project Wonen en Werken op Walcheren. Een tuin weer netjes maken of een zolder opruimen lijkt is kleins, maar kan voor bewoners net dat duwtje zijn om in contact te komen met buren.

Er liggen nog genoeg uitdagingen zoals de energietransitie, de opvang van Oekraïense vluchtelingen en statushouders en onze bijdrage aan de Zeeuwse woondeal waarin we als doel hebben tot 2030 rond de 750 woningen te bouwen. In de Scheldewijk startten we nieuwbouwprojecten als De Dempo en De Koperslagerij en leverden we de laatste appartementen aan het Ravesteynplein op. Jan Leo van Deemter: “Als ik kijk naar het afgelopen jaar en de voornemens die l’escaut had voor dit jaar, dan is de cyberaanval een dominante factor geweest in 2022. Alles is op alles gezet om de dienstverlening te laten doorgaan en onze bewoners en woningzoekenden zo goed mogelijk te helpen. Samenredzaamheid blijkt ook op onszelf van toepassing en laat de enorme kracht ervan zien”.

Wat we verder in 2022 gedaan hebben, lees je in ons jaarverslag. Heb je weinig tijd om te lezen? Bekijk dan de belangrijkste cijfers over 2022 per wijk op 1 A4.