Onderhoudsproject in Oost-Souburg

In 2021 voerden we onderhoud uit aan woningen in de Diezestraat en omgeving in Oost-Souburg. We vervingen daar de goten en regenpijpen. Ook plaatsten we nieuwe mechanische ventilatieboxen. Daarnaast verwijderden we ook asbestbuizen op de zolders van de woningen. Een ingrijpende klus voor de bewoners. We spraken met de betrokken partijen en een bewoner over het project.

Contact met bewoners

Bouwbedrijf Joziasse voerde de werkzaamheden in opdracht van l’escaut uit. ‘Het contact met bewoners is voor ons heel belangrijk, want je komt wel bij mensen in huis,’ vertelt Jerry Westerweele, uitvoerder bij Bouwbedrijf Joziasse. We hebben eerst de werkzaamheden aangekondigd via brieven en een flyer met meer informatie over asbest. Twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden ben ik bij de bewoners langs geweest.’

‘Omdat we op de zolder asbest gingen verwijderen, moest deze voor een gedeelte leeg gehaald worden. Voor een aantal bewoners was het niet mogelijk om de zolder zelf leeg te halen, daarom hebben we ook via l’escaut Orionis ingeschakeld. We kregen vanuit de buurt positieve reacties op deze aanpak. We hadden per woning een planning van drie dagen, uiteindelijk is het zelfs gelukt om de werkzaamheden in twee dagen uit te voeren. Ik ben tevreden over hoe het project is verlopen.’

Project Wonen en Werken

l’escaut, met twee andere woningcorporaties op Walcheren, en Orionis Walcheren werken samen in het project Wonen en Werken. In dit project krijgen jongeren die niet deelnemen aan de arbeidsmarkt, de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende werkzaamheden om zo door te stromen naar een betaalde baan of (vervolg)studie. René Beekman van Orionis vertelt: ‘l’escaut nam contact met ons op over het project in Oost-Souburg. Op één adres hebben we meubels verplaatst naar een andere kamer zodat daar ook een zeil met asbest konden worden verwijderd.’

‘Op een ander adres hebben we een opslagcontainer neergezet waar de spullen van de bewoners in konden. Uiteindelijk mocht een deel van deze spullen ook weg. l’escaut regelde de afvalcontainers om de bewoners te helpen met opruimen. Wij hadden contact met zowel l’escaut, Bouwbedrijf Joziasse en de bewoners. Goede communicatie was daarbij heel belangrijk, zodat alle partijen op tijd hun werk konden doen. We zijn blij dat we de bewoners op deze manier konden helpen. En het was een mooie opdracht voor de jongeren van het project Wonen en Werken.’

Netjes uitgevoerd en afgehandeld

De werkzaamheden werden onder andere uitgevoerd bij mevrouw Antheunisse. Ze vertelt: ‘Er was in mijn woning naast de buis op zolder ook een zeil met asbest op de eerste verdieping gevonden. Dat moest allemaal verwijderd worden. Natuurlijk overvalt dat bericht je even. Vanuit Orionis hebben ze geholpen met het leeghalen van drie kamers. Een week later hebben ze alles weer in elkaar gezet. Dat was netjes geregeld. Je hebt natuurlijk dan de hele tijd mensen over de vloer. Maar de mannen van Orionis en bouwbedrijf Joziasse waren vriendelijk en aardig, de saamhorigheid was in elk geval goed. En de werkzaamheden zijn netjes uitgevoerd en afgehandeld.’

Samenwerking

‘Ik ben erg tevreden over de samenwerking,’ zegt projectleider Tim Vroegop van l’escaut. In het voortraject hebben we samen met onze afdelingen Communicatie en Wijkbeheer extra aandacht besteed aan dit project. Over het verwijderen van asbest hebben we een flyer gemaakt met plaatjes. Zo legden we uit dat het verwijderen van asbest heel specialistisch werk is, maar dat het ook veilig gebeurt. Nu het project grotendeels is afgerond, kijk ik met trots terug op de samenwerking met de verschillende partners. De onderlinge samenwerking tussen Orionis, l’escaut en Bouwbedrijf Joziasse heeft dit project echt beter gemaakt’.