Nieuwbouw met karakter en respect voor historie

Op de plaats waar tot begin deze eeuw de Scheldewerf stond wordt hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwe woonwijk Het Scheldekwartier. Bij de ontwikkeling van dit karakteristieke woongebied trekken de gemeente Vlissingen, l’escaut en ontwikkelende aannemers gezamenlijk op. Woningcorporatie l’escaut heeft met 200 sociale huurwoningen en appartementen voor diverse doelgroepen, een groot aandeel in deze groene en vriendelijke nieuwe wijk. Olaf Cornelius, Projectontwikkelaar Vastgoed bij l’escaut vertelt gepassioneerd welke mooie verhalen en ideeën er achter deze stedelijke ontwikkeling schuilgaan en hoe huurders hier via klantpanels in mee konden denken.

Mix van verleden, heden en toekomst

De oude Scheldewerf werd in 2003 door de gemeente Vlissingen aangekocht. In de jaren die volgden werden de plannen voor een nieuwe woonwijk uitgewerkt. Met de naam Het Scheldekwartier leidt het geen twijfel hoeveel waarde men in Vlissingen hecht aan de scheepsbouw en rijke maritieme geschiedenis van de stad. “Je ziet dat stuk historie ook echt door heel de nieuwe woonwijk terugkomen”, vertelt Olaf. Hij noemt namen als de Dempo, de Admiraliteit, Koperslagerij en Touwslagerij als treffende voorbeelden.”

“De trots en historie van Vlissingen zie je terug in Het Scheldekwartier”

Gefaseerde nieuwbouw

In 2021 startte l’escaut met de ontwikkelfase van 80 sociale huurappartementen met de naam de Dempo. “Dit zijn allemaal levensloopbestendige woonvoorzieningen voor 55-plussers. Hiermee willen wij de doorstroming binnen onze huurwoningvoorraad bevorderen. Net als overigens in heel Het Scheldekwartier ligt de nadruk verder op duurzaamheid, energieneutraal wonen met veel groen, kunst en volop ruimte voor sociale contacten. Het naar elkaar omkijken en het creëren van een veilige en geriefelijke woonomgeving voor jong en oud loopt als een rode draad door deze stadswijk. Dat geldt voor de Van Dishoeckstraat, de Hofjes, de Koperslagerij, de Admiraliteit en Touwslagerij. Achter al deze projecten van l’escaut in en rond Het Scheldekwartier zit een duidelijke gedachte. Het zijn verschillende type woningen verdeeld over de wijk, maar de genoemde kernkwaliteiten zie je overal terug.”

Versneld proces zonder concessies

Eigenlijk staat de voltooiing van de wijk voor 2028 gepland, maar vanwege de hoge woningnood is het proces versneld. “Diverse projecten zijn al afgerond en daar genieten onze huurders al van de gezellige groene buurt waarin ze nu wonen. We starten binnenkort met de uitvoering van de Admiraliteit. Dat betreft 23 gezinswoningen en 27 appartementen. Deze komen op een mooie zichtlocatie bij één van de ingangen van de nieuwe stadswijk. Je ziet straks ook in de afwerking en inrichting van het appartementencomplex duidelijk de link naar het verleden terug. Zo komt er een grote zeefdruk op de glaswand in het trappenhuis met oude schepen uit het roemruchte verleden van de admiraliteit in Vlissingen. Wonen met karakter noemen wij dat. Die authentieke elementen worden gecombineerd met alle moderne eisen die er aan toekomstbestendig wonen gesteld worden.”

Van woningen naar samen wonen: l’escaut doet wat telt

Naast de grote verscheidenheid aan huurwoningen en -appartementen noemt Olaf ook de verschillen in de aanpak en de manier van bouwen van ieder deelplan in Het Scheldekwartier. “In de Hofjes zijn bijvoorbeeld de 24 gezinswoningen in groepen van 4 of 6 gebouwd en bij de Touwslagerij is de prefab bouwmethodiek toegepast. De meeste plannen hebben wij als woningcorporatie zelf ontwikkeld, maar bij de Koperslagerij werd meegelift met een projectontwikkelaar. In dit geval was dat veel efficiënter en kostentechnisch dus ook interessanter dan zelf ontwikkelen. Het past ook bij het versneld realiseren van passende woonruimte. Bij de realisatie van de Admiraliteit hebben we om dezelfde redenen voor het Design & Build-concept gekozen. Bij dit concept neemt de aannemer zowel de projectontwikkeling als de realisatie voor zijn rekening. Natuurlijk gaat dat in nauw overleg met ons, maar zo loopt zo’n project wel goed door zonder dat het te zwaar op de capaciteit van onze organisatie drukt. Wij kunnen hierdoor onze aandacht goed blijven verdelen over alle sociaalmaatschappelijke vraagstukken die bij ons worden neergelegd. Doen wat telt, noemen wij dat.”

“Sociale aspecten zijn ook bij nieuwbouwontwikkeling steeds belangrijker”

Veel groen en kunst

Naast alle historische kenmerken en de grote diversiteit aan woningen is vooral het surplus aan natuurlijk groen en kunst iets waarmee Het Scheldekwartier zich onderscheidt als een uniek stukje Vlissingen. Sedum daken, begroeiing langs de gevels, minder steen en meer groen in de tuinen en plantsoenen dragen bij aan klimaatadaptatie, maar het verhoogt vooral het woongenot. De hofjes en het park zijn bovendien mooie plekken om buurtgenoten te ontmoeten en te genieten van het buitenleven. De kunst die terug te zien is in de openbare ruimtes binnen en buiten, draagt daar ook aan bij. “Onze corporatie bezit ruim een kwart van alle woningen in de gemeente Vlissingen. Het is daarom bijna vanzelfsprekend dat de stem van onze huurders en de visie van l’escaut ook nadrukkelijk hun stempel drukken op deze stedelijke ontwikkeling.”

“Veel groen en kunst maken een woonwijk extra aantrekkelijk”

Interview met Olaf Cornelius Projectontwikkelaar Vastgoed bij l’escaut, Insights magazine, juni 2024