l’escaut is trots op resultaten van de Aedes-benchmark!

Een keer per jaar vergelijkt de Aedes-benchmark de zogenaamde huurdersoordelen. De resultaten van l’escaut van dit jaar zijn erg goed, en daar zijn we trots op! De Aedes-benchmark meet vijf prestatievelden: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud & verbetering en beschikbaarheid & betaalbaarheid. l’escaut scoort op alle prestatievelden, behalve bedrijfslasten, een A.

 

In 2020 scoren we huurdersoordeel A. Nieuwe huurders geven l’escaut een 7,9. Huurders met een reparatieverzoek een 8,3 en vertrokken huurders een 7,8. We bedanken onze huurders hartelijk voor deze mooie resultaten!

Op het gebied van duurzaamheid zetten we samen met onze huurders mooie stappen. Dit resulteert dan ook in een A voor l’escaut. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de gemiddelde energie-index en CO2-uitstoot. Gemiddeld scoort de sector 1,51 op de energie-index. De score van l’escaut op dit punt is 1,39. De gemiddelde score van de sector bij CO2-uitstoot per m2 is 20,9. l’escaut scoort hier 20,6.

Ook op de prestatievelden onderhoud & verbetering en beschikbaarheid & betaalbaarheid scoort l’escaut op alle onderdelen een A. Hierbij wordt onder andere gekeken naar kwaliteit van de woningen, de beschikbaarheid van (passende) woningen en de huurprijs.