Gemeente Vlissingen en l'escaut tekenen overeenkomst voor bouw 137 woningen in Crocuslaan en omgeving

l’escaut en de gemeente Vlissingen tekenden op woensdag 30 augustus een samenwerkingsovereenkomst voor de sloop en nieuwbouw van 137 woningen in de Crocuslaan en omgeving en voor de herinrichting van de openbare ruimte. Na een intensief participatietraject met de bewoners van de buurt is gekozen voor sloop met vervangende nieuwbouw. De afgelopen maanden maakten l’escaut en de gemeente Vlissingen afspraken over de samenwerking tijdens dit project.

Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Vlissingen

De gemeente Vlissingen en l’escaut maakten de afgelopen maanden afspraken over de samenwerking tijdens dit project. De afspraken gaan niet alleen over het veilig en leefbaar houden van de buurt. Zo maakten de twee partijen ook afspraken over wie welke werkzaamheden gaat doen, hoe de kosten hiervoor verdeeld worden en afspraken over grondruil. Sommige stukken grond zijn nu nog eigendom van de gemeente, maar worden straks eigendom van l’escaut en andersom. Bovendien is door de samenwerking met de gemeente Vlissingen is een integrale aanpak gewaarborgd waarbij verder gekeken wordt dan alleen de woningen. De gemeente gaat ook een flinke kwaliteitsslag maken in de openbare ruimte. De gemeente wil zorgen voor een klimaatbestendige wijk door de openbare ruimte groener te maken. Zo komen er tuinstraten met meer groen en minder bestrating.

Samen zorgen voor een fijne woon- en leefomgeving

“Het mooie aan de samenwerking met de gemeente Vlissingen is dat we echt als partners samenwerken”, vertelt Olaf Cornelius, projectontwikkelaar vastgoed bij l’escaut. “We hebben ieder onze eigen rol en verantwoordelijkheden bij herstructureringen en gebiedsontwikkelingen, maar we streven wel een gezamenlijk doel na: het creëren van een fijne woon- en leefomgeving voor onze huurders en de inwoners van Vlissingen. Door dit gezamenlijke doel krijgen de plannen echt meerwaarde en verloopt de samenwerking efficiënt en prettig. De wijk Crocuslaan en omstreken wordt een mooie, groene wijk waar we straks allemaal trots op mogen zijn!”

Voorafgaand aan het ondertekenen van de overeenkomst, plantten burgemeester Van den Tillaar en Jan Leo van Deemter, directeur-bestuurder bij l’escaut, als symbolisch gebaar bloemen in de voortuin van Crocuslaan 10.

Sfeervolle 'tuindorp' karakter van de buurt blijft behouden

In totaal bouwt l’escaut 137 woningen, 143 woningen worden gesloopt. Er komt een mix van verschillende woningtypes, namelijk gezinswoningen en levensloopbestendige woningen. De woningen zijn bestemd voor de sociale huur en vallen in verschillende huurprijsklassen. Het doel is om het sfeervolle ‘tuindorp’ karakter in de wijk te behouden. Een tuindorp kenmerkt zich door een speelse opzet met kleinschalige woningblokken en een knusse uitstraling. Dit doet l’escaut door de wijk groener te maken en door twee parkeerhofjes achter de woningen te maken. De Primulalaan en een deel van de Hyacinthenlaan worden autovrij en worden door de gemeente ingericht als groene tuinstraten. Ter hoogte van de Margrietenlaan komt een hofje met woningen. Op deze manier komt de sfeer van de huidige woningen terug in een nieuw jasje: een eigentijdse vertaling van het tuindorp van vroeger.