Uit elkaar

Veel gevraagd over Uit elkaar

Wij huren samen een woning van jullie en we gaan uit elkaar. Kan één van ons in de woning blijven wonen?

Wanneer jullie niet beiden als contractant op de huurovereenkomst staan, dan heeft je medebewoner geen recht om in de woning te blijven. Staan jullie beiden als contractant op de huurovereenkomst en één van jullie vertrekt, dan moet je een afstandsverklaring invullen. Met deze verklaring doet de vertrekkende contractant afstand van het huurcontrac. De andere bewoner blijft op het huurcontract staan. Samen met deze verklaring lever je een kopie in van een geldig identiteitsbewijs. De verklaring moet ondertekend worden door beide partijen. Beide bewoners blijven aansprakelijk voor een eventueel ontstane huurschuld, tot het moment dat het contract is gewijzigd.

We zijn getrouwd en gaan scheiden. Eén van ons blijft in de woning wonen. Hoe passen we het huurcontract aan?

Wanneer je gehuwd of geregistreerd partner bent, hebben jullie beiden dezelfde rechten op de woning. Wanneer jij of je partner de woning verlaat, is het noodzakelijk om ons hierover gezamenlijk te informeren. Hiervoor kun je een afstandsverklaring invullen. Met deze verklaring doet de vertrekkende partner afstand van zijn/haar huurrechten en blijven de rechten van de achterblijvende partner behouden. Samen met deze verklaring lever je ook een kopie in van identiteitsbewijs in (let op dat je je pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar maakt). Deze verklaring moet worden ondertekend door beide partijen. Beide bewoners blijven aansprakelijk voor eventueel ontstane huurschuld tot het moment dat het contract is gewijzigd.

Wij huren samen een woning van jullie en we gaan uit elkaar. We willen allebei in de woning blijven wonen. Hoe lossen we dit op?

Uit elkaar gaan is over het algemeen een vervelende situatie. Wanneer jullie beiden op de huurovereenkomst staan, hebben jullie beiden dezelfde rechten en plichten. Jullie moeten onderling afspreken wie de woning zal verlaten. De achterblijver moet de huur dan wel kunnen blijven betalen. Let op: zolang één van beiden geen afstand doet van zijn huurrechten en de woning verlaat, zijn jullie allebei aansprakelijk voor de huurbetaling. Met andere woorden: als je ons niet informeert over je vertrek uit de woning, blijf je aansprakelijk voor eventuele huurachterstanden van je ex-partner.

We hebben een geregistreerd partnerschap en gaan uit elkaar. Eén van ons blijft in de woning wonen. Hoe passen we het huurcontract aan?

Wanneer je gehuwd of geregistreerd partner bent, hebben jullie beiden dezelfde rechten op de woning. Wanneer jij of je partner de woning verlaat, is het noodzakelijk om ons hierover gezamenlijk te informeren. Hiervoor kun je een afstandsverklaring invullen. Met deze verklaring doet de vertrekkende partner afstand van zijn/haar huurrechten en blijven de rechten van de achterblijvende partner behouden. Samen met deze verklaring lever je ook een kopie in van identiteitsbewijs in (let op dat je je pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar maakt). Deze verklaring moet worden ondertekend door beide partijen. Beide bewoners blijven aansprakelijk voor eventueel ontstane huurschuld tot het moment dat het contract is gewijzigd.

We gaan uit elkaar en één van ons neemt het huurcontract over. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van mijn huurtoeslag?

Voor de berekening van de huurtoeslag is jullie gezamenlijk inkomen van groot belang. Verandert dit inkomen door het vertrek van je partner, geef dit dan op tijd door aan de Belastingdienst. Voor meer informatie over de hoogte van de huurtoeslag en het doorgeven van wijzigingen, verwijzen wij je naar de website van de Belastingdienst: Toeslagen.