Planmatig onderhoud

Veel gevraagd over Planmatig onderhoud

Hoe vaak wordt mijn Cv ketel onderhouden?

Eens in de 2 jaar komt l'escaut woonservice bij je langs voor onderhoud aan je Cv ketel. Je ontvangt hierover vanzelf bericht.

Mag mijn keuken, badkamer en/of toilet vervangen worden?

l'escaut woonservice vervangt keukens, badkamers en toiletten tijdens planmatig onderhoud. Zodra plannen voor onderhoud worden vastgesteld in de begroting, staan ze op de agenda om te worden uitgevoerd. De complete jaarplanning staat ook op de website van l'escaut woonservice.

Alleen als de technische staat erg slecht is vervangen wij tussentijds. Denk je dat dat dit het geval is? Neem dan contact met ons op via het Contactformulier of telefonisch (0118) 422300. Wij nemen dan contact met je op om een afspraak met een inspecteur te maken om dit te beoordelen.

Ik ben niet tevreden over de kwaliteit van de werkzaamheden voor planmatig onderhoud. Waar kan ik dat melden?

Na afloop van de werkzaamheden krijg je een enquête waarin je dit kunt aangeven. Wil je hier niet op wachten? Neem je dan contact met l'escaut woonservice via telefoon (0118) 422300 of het Contactformulier.

Wanneer voeren jullie planmatig onderhoud uit?

Zodra plannen voor onderhoud worden vastgesteld in de begroting, staan ze op de agenda om te worden uitgevoerd. De complete jaarplanning staat ook op de website www.lescaut.nl.

Ze zijn bezig in mijn woning met werkzaamheden / planmatig onderhoud en ik heb hier een vraag over. Waar kan ik terecht?

Neem contact op met l'escaut woonservice of met de contactpersoon welke in de brief die je ontvangen hebt staat. Lukt dit niet? Laat een bericht achter op: Contactformulier.

Wat houdt planmatig onderhoud in?

Planmatig onderhoud is het periodiek onderhouden van complexen. In de 'meerjarenonderhoudsbegroting' wordt per complex bepaald over welke periode onderhoud nodig is. Een voorbeeld hiervan is buitenschilderwerk.

Hoe word ik geinformeerd over planmatig planmatig onderhoud aan mijn woning?

Je krijgt hier ruim van tevoren een brief over. Hierin staat alle informatie die van belang is voor het project.

Worden het hang- en sluitwerk nog teruggeplaatst op mijn voordeur nadat deze vervangen is?

Als een voordeur wordt vervangen dan is deze deur veilig genoeg en is het niet nodig dat er extra sloten geplaatst worden.

Een extern bedrijf voert werkzaamheden uit in mijn woning. De communicatie verloopt moeizaam. Waar kan ik terecht?

Wanneer je niet tevreden bent over het bedrijf welke werkzaamheden in opdracht van uitvoert of je hebt een vraag over de uitvoering, kan je telefonisch contact opnemen met de aannemer die op de brief staat. Mocht je geen brief hebben ontvangen kun je gerust telefonisch contact met ons opnemen: (0118) 422300.

Ik heb een vraag over onderhoudswerkzaamheden die nog niet volledig zijn uitgevoerd. Wie kan ik hiervoor bereiken?

Neem contact op via het klantportaal,  viahet Contactformulier of telefonisch: (0118) 422300.

Ik wil niet dat er planmatig onderhoud aan mijn woning wordt uitgevoerd. Waar kan ik dat melden?

Het is in jouw belang dat het werk wordt uitgevoerd. Uiteraard willen wij kijken wat we voor je kunnen doen, zodat we de werkzaamheden toch kunnen uitvoeren. Je kunt hiervoor contact opnemen met de projectleider die in de brief is genoemd. Deze bespeekt dit verder met je.

Ik ben niet aanwezig als er planmatig onderhoud aan mijn woning wordt uitgevoerd. Kan dit op een ander moment plaatsvinden?

De planning kan heel goed op jouw wensen worden afgestemd. Neem hiervoor contact op met de aannemer die in de brief is genoemd.

Wat als ik met spoed mijn woning moet verlaten?

Soms moet er dringend iets aan de woning gebeuren, bijvoorbeeld omdat er een lekkage is of brand is geweest. Meestal kan je dan gewoon in je woning blijven of snel weer terug in de woning. Er zijn uitzonderlijke situaties waardoor het echt niet mogelijk is om in de woning te blijven. Bij spoedsituaties zoals brand zorgen verzekeringsmaatschappijen voor tijdelijke opvang. Wanneer je langer uit de woning moet in verband met herstelwerkzaamheden overleggen we met je over een oplossing. Zo kan je in sommige gevallen tijdelijk of vast een andere woning aangeboden krijgen. Zolang je geen woning van l'escaut woonservice gebruikt wordt je huur tijdelijk stopgezet.

Er worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, ik heb een klacht over het bouwmateriaal in de straat. Waar kan ik terecht?

Neem contact met ons op via het Contactformulier of telefonisch (0118) 422300 op de melding te maken.

Bij de buren is het onderhoudswerk veel beter uitgevoerd dan in mijn woning. Wat kan ik doen?

Neem contact op via het Contactformulier of telefonisch (0118) 422300.

Er is planmatig onderhoud uitgevoerd, maar nu is er iets kapot in mijn woning. Wie is hiervoor aansprakelijk?

Na afloop van de werkzaamheden krijg je een enquête waarin je dit kunt aangeven. Wil je hier niet op wachten? Neem je dan contact met l'escaut woonservice via telefoon (0118) 422300 of het Contactformulier.

Ik heb een vraag over een brief betreft planmatig onderhoud.

Neem contact op met l'escaut woonservice of met de contactpersoon welke in de brief die je ontvangen hebt staat. Lukt dit niet? Laat een bericht achter via het Contactformulier.