Inschrijving splitsen

Veel gevraagd over Inschrijving splitsen

Ik sta samen met mijn overleden partner ingeschreven als woningzoekende op Zuidwestwonen. Hoe pas ik de inschrijving aan?

Een uitschrijving van een woningzoekende door overlijden maak je per e-mail kenbaar aan www.zuidwestwonen.nl. We vragen hierbij ook een akte van overlijden toe te voegen. Na ontvangst van de akte van overlijden, zorgt www.zuidwestwonen.nl ervoor dat je partner wordt uitgeschreven.

Wij staan samen ingeschreven als woningzoekende op Zuidwestwonen en gaan uit elkaar. Kan de inschrijving gesplitst worden?

Het is mogelijk je inschrijving te splitsen. Dit kun je in veel gevallen zelf doen. Ga hiervoor naar www.zuidwestwonen.nl en log in op je persoonlijke pagina. Ga vervolgens naar 'Mijn gegevens' en klik dan op 'Persoonlijke gegevens'. Hier kun je de inschrijving splitsen.

Wij staan samen ingeschreven als woningzoekende op Zuidwestwonen maar één van ons wil van de inschrijving verwijderd worden. Hoe regelen we dat?

Je kunt je inschrijving splitsen. Dit kun je in veel gevallen zelf doen*. Ga naar www.zuidwestwonen.nl 'Mijn Overzicht' en klik dan op 'Persoonlijke gegevens'. Hier kun je de inschrijving splitsen. De volgende regels zijn van toepassing:

  1. Jullie hebben je tegelijkertijd ingeschreven. Je krijgt allebei een eigen inschrijving en behoudt beiden de opgebouwde wachttijd.
  2. Eén van beiden is later bijgeschreven. Jullie krijgen allebei een eigen inschrijving. De persoon die later is bijgeschreven heeft weer zijn/haar oorspronkelijke inschrijfdatum. 

* het is niet mogelijk je inschrijving zelf te splitsen wanneer je inschrijving een actieve of toekomstige voorrang heeft, of actieve opties heeft op 'Wens & Wacht woningen'.