Inkomen

Veel gevraagd over Inkomen

Welke huurprijs past bij mijn inkomen?

Wij kijken naar het totale inkomen van alle meeverhuizende volwassenen. Dit noemen wij het verzamelinkomen. Het inkomen van kinderen telt nooit mee. We kijken ook naar de grootte van je huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, inclusief eventuele kinderen. Dit samen bepaalt welke huurprijs past bij jouw inkomen.

Mijn inkomen is gedaald, heeft dat invloed op de woning die ik mag huren?

Dat klopt, een daling van het inkomen kan van invloed zijn op de woning die je mag huren.

Mijn inkomen is gestegen, heeft dat invloed op de woning die ik mag huren?

Dat klopt, een stijging van het inkomen kan van invloed zijn op de woning die je mag huren.

Wordt het inkomen van mijn partner meegeteld bij het verzamelinkomen?

Ja dit klopt, ook het inkomen van je partner moet worden meegerekend bij het vaststellen van het verzamelinkomen.

Wordt het inkomen van mijn thuiswonende kinderen opgeteld bij het verzamelinkomen?

Nee, het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee. Het aantal kinderen telt wel mee in de grootte van het huishouden.

Ik heb geen inkomen, kan ik een woning huren?

Als je geen inkomen hebt is het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk toch een woning te huren. In veel gevallen kun je bij onvoldoende inkomen een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen bij je gemeente. Voor meer informatie over deze mogelijkheden verwijzen wij naar de gemeente in je woonplaats.