Uitschrijven als woningzoekende

Veel gevraagd over Uitschrijven als woningzoekende

Ik heb mijn inschrijving niet op tijd verlengd en nu ben ik uitgeschreven als woningzoekende op Zuidwestwonen. Kan dit worden teruggedraaid?

Algemeen

Als je bent uitgeschreven als woningzoekende, moet je je opnieuw inschrijven. Is er sprake van een uitzonderlijke reden waarom je niet tijdig hebt kunnen verlengen, neem dan contact op met Zuidwestwonen: www.zuidwestwonen.nl.

Ik heb een woning aangeboden gekregen en geaccepteerd. Ben ik nu automatisch uitgeschreven als woningzoekende op Zuidwestwonen?

Algemeen

Nadat je het huurcontract hebt getekend, word je automatisch uitgeschreven als woningzoekende. Je hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.

Ik wil niet langer ingeschreven staan als woningzoekende op Zuidwestwonen. Hoe kan ik me uitschrijven?

Algemeen

Je kunt jezelf uitschrijven als woningzoekende op www.zuidwestwonen.nl via de pagina 'Mijn Overzicht'. Dit is alleen mogelijk wanneer je alleen ingeschreven staat, zonder medewoningzoekende.

Ik ben erfgenaam van een persoon die overleden is en inschreven staat als woningzoekende bij Zuidwestwonen. Hoe regel ik de uitschrijving?

Algemeen

Dit kun je doorgeven aan Zuidwestwonen, zie de contactmogelijkheden op hun website: www.zuidwestwonen.nl.

Hou er rekening mee dat een akte van overlijden moet worden aangeleverd, om de uitschrijving in orde te maken.

Ik heb een woning aangeboden gekregen en geaccepteerd. Moet ik mijn inschrijving bij Zuidwestwonen verlengen?

Algemeen

Nee, als je een woning op Zuidwestwonen hebt geaccepteerd hoef je de inschrijving niet meer te verlengen. Als het nieuwe huurcontract is getekend, dan ben je geen woningzoekende meer. Je wordt dan door Zuidwestwonen uitgeschreven als woningzoekenden. Alle rechten die je hebt opgebouwd (wachttijd en opties) komen te vervallen.

Uitzondering is het accepteren van een garage, parkeerplaats of tijdelijke verhuur. Je wordt dan niet uitgeschreven op Zuidwestwonen.