Sociale urgentie

Veel gevraagd over Sociale urgentie

Wat is sociale urgentie?

Algemeen

Sociale urgentie betekent dat het mogelijk is om, bij dreigende dakloosheid of gedwongen verkoop van de huidige woning, met voorrang andere huisvesting te krijgen. l'escaut kent geen sociale urgentie. De woningbouwcorporaties Stadlander (Bergen op Zoom) en Bevelandwonen (Goes) kennen in onze regio een sociale urgentie. In uitzonderlijke situaties kun je contact opnemen met onze afdeling verhuur, zodat die je kan adviseren over de wijze waarop je aan vervangende huisvesting kunt komen.

Hoe krijg ik sociale urgentie?

Algemeen

Alleen de corporaties Stadlander uit Bergen op Zoom en Bevelandwonen uit Goes kennen een vorm van sociale urgentie. Voor meer informatie over deze regelingen verwijzen wij je naar de website van die corporaties.