Sociale urgentie

Veel gevraagd over Sociale urgentie

Hoe krijg ik sociale urgentie?

Alleen de corporaties Stadlander uit Bergen op Zoom en Bevelandwonen uit Goes kennen een vorm van sociale urgentie. Voor meer informatie over deze regelingen verwijzen wij je naar de website van die corporaties.

Wat is sociale urgentie?

Sociale urgentie betekent dat het mogelijk is om, bij dreigende dakloosheid of gedwongen verkoop van de huidge woning, met voorang andere huisvesting te krijgen. l'escaut woonservice kent geen sociale urgentie. De woningbouwcorporaties Stadlander (Bergen op Zoom) en Bevelandwonen (Goes) kennen in onze regio een sociale urgentie. In uitzonderlijke situaties kun je contact opnemen met onze afdeling verhuur, zodat die je kan adviseren over de wijze waarop je aan vervangende huisvesting kunt komen.