Passend toewijzen

Veel gevraagd over Passend toewijzen

Wat is passend toewijzen?

Algemeen

Sinds 1 januari 2016 zijn wij wettelijk verplicht om onze sociale huurwoningen passend toe te wijzen. Dit betekent dat wij al onze sociale huurwoningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen, dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs. Zo voorkomen we dat huurders met de laagste inkomens in te dure huurwoningen gaan wonen.

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Algemeen

Dit betekent dat je niet in aanmerking kan komen voor elke huurwoning. Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meeverhuizende volwassenen. Dit noemen wij het verzamelinkomen. Wij kijken ook naar de grootte van je huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen je kunt reageren.

Wie bepaalt de regels voor passend toewijzen?

Algemeen

De regels voor passend toewijzen worden bepaald door de overheid.