Zorgwoning

Veel gevraagd over Zorgwoning

Verhuurt l'escaut zorgwoningen?

Algemeen

l'escaut biedt zelfstandige huurwoningen aan in de volgende wooncentra: Theo van Doesburg, Ter Reede en de Gouwe Tuyn (Oost-Souburg). In een woonzorgcentrum woon je zelfstandig met alle privacy die daarbij past.

Indien je zorg nodig hebt is hulp en ondersteuning dichtbij. Zo kun je bijvoorbeeld gebruiken maken thuiszorg of hulp in de huishouding. In je woning beschik je over personenalarmering, zodat je ook 's nachts hulp kunt inroepen als dit nodig is. Dat geeft wel zo'n veilig gevoel. Ook kun je gebruikmaken van de maaltijdservice aan huis of mee eten in de recreatiezaal. 

Op de website: www.zuidwestwonen.nl kun je je inschrijven als woningzoekende. Als er een woning vrijkomt in een van de complexen bieden wij die aan op deze website.

Kom ik in aanmerking voor een zorgwoning op Zuidwestwonen?

Algemeen

Het is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie of je in aanmerking komt voor een zorgwoning in een zorgcomplex. In zorgcomplexen zoals Ter Reede, Theo van Doesburgcentrum en de Gouwe Tuyn, worden de woningen deels door l'escaut en deels door WVO Zorg toegewezen. Deze toewijzing gebeurt om en om. l'escaut adverteert haar zorgwoningen via www.zuidwestwonen.nl, net zoals onze reguliere huurwoningen. WVO Zorg heeft een eigen wachtlijst en draagt kandidaat huurders voor aan l'escaut. Voor meer informatie over de wachtlijst van WVO Zorg kun je contact opnemen met WVO Zorg via telefoonnummer: 0118 - 448 448.

Ik heb een inwonend kind, mag mijn kind meeverhuizen naar een zorgwoning?

Algemeen

Vaak is een zorg- of 55+ woning vooral bedoeld voor een ouderendoelgroep. Natuurlijk kunnen zich situaties voordoen waarbij een kind vanwege mantelzorg bij je inwoont. In dergelijke gevallen is het toegestaan dat je kind met je meeverhuist. Wanneer er sprake is van minderjarige kinderen, adviseren wij om contact op te nemen met onze verhuurmakelaars. Zij kunnen je dan over de mogelijkheden informeren.