Woningverandering zelf uitvoeren

Veel gevraagd over Woningverandering zelf uitvoeren

Wat is een ZAV formulier?

Algemeen

ZAV is de afkorting voor: Zelf Aangebrachte Verandering. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kun je je huurwoning wel degelijk aanpassen aan je eigen woonwensen. Uitgangspunt bij l'escaut is dat aanpassingen in de woning zijn toegestaan, zolang de woning er niet op achteruitgaat. Daarom mag er veel, maar niet alles. Zo moet l'escaut ook rekening houden met de verhuurbaarheid van de woning als je gaat verhuizen. In de bijlagen kun je alle informatie lezen waarmee je rekening moet houden als je in je woning gaat klussen.

Ik wil graag iets aan mijn woning veranderen. Mag dat?

Algemeen

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kun je je huurwoning wel degelijk aanpassen aan je eigen woonwensen. Uitgangspunt bij l'escaut is dat aanpassingen in de woning zijn toegestaan, zolang de woning er niet op achteruitgaat. Daarom mag er veel, maar niet alles. Zo moet l'escaut ook rekening houden met de verhuurbaarheid van de woning als je gaat verhuizen.

In de bijlagen kun je alle informatie lezen waarmee je rekening moet houden als je in je iets in je woning wil veranderen. 

Ik wil graag zelf een nieuwe keuken in mijn woning plaatsen. Moet ik daar toestemming voor vragen?

Algemeen

Voor het plaatsen van een andere keuken dien je vooraf toestemming te vragen. Je voorkomt hiermee dat je de woning weer in oorspronkelijke staat moet herstellen, wanneer je de woning verlaat. In onze brochure 'Zelf uw woning veranderen' vind je hierover meer informatie.

Moet ik altijd toestemming vragen als ik iets in of aan mijn woning wil veranderen?

Algemeen

Er is geen toestemming nodig voor het aanbrengen van roerende zaken (denk hierbij aan vloerbedekking, gordijnen, behang). Wanneer je de technische staat van de woning wil veranderen (aanpassingen aan zaken die verbonden zijn aan de woning), moet je hiervoor toestemming vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervangen van deuren, een andere keuken, een aanbouw of een dakraam.

Hoe vraag ik toestemming aan bij l'escaut voor een Zelf Aangebrachte Voorziening?

Algemeen

Als je een verandering in de woning wil aanbrengen waarvoor toestemming nodig is, vraag je dit aan via het aanvraagformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen via het Klantportaal. Je kunt het formulier ook telefonisch opvragen: 0118 - 422 300, afhalen bij de balie open van 09.00 uur - 12.00 uur op werkdagen of terugvinden in de bijlage.

Ik heb geen vaste trap naar zolder. Mag ik deze plaatsen?

Algemeen

Heb je nog geen vaste trap naar de zolder en is het wel mogelijk om te (laten) plaatsen? Vraag dan om toestemming via het een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV) formulier (zie bijlagen).

Ik wil graag een muur verwijderen in mijn woning. Mag ik dat doen?

Algemeen

Alleen niet-dragende wanden mogen na onze goedkeuring worden verwijderd. Dit geldt niet voor dragende muren.

Kunnen jullie een woningverandering voor mij uitvoeren?

Algemeen

De gewenste verbetering dien je zelf uit te voeren. Natuurlijk kun je hiervoor ook een aannemer of klusbedrijf inhuren. Wij willen dan wel graag weten wie de verbouwing gaat uitvoeren en met welke materialen de verbouwing wordt gerealiseerd.

Ik heb toestemming aangevraagd voor een Zelf Aangebrachte Voorziening. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

Je ontvangt binnen vier weken na het indienen van je aanvraag een schriftelijk antwoord van l'escaut. Je krijgt definitief toestemming, voorlopige toestemming of geen toestemming.

Ik wil graag een veranda of uitbouw plaatsen. Mag dat?

Algemeen

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kun je je huurwoning wel degelijk aanpassen aan je eigen woonwensen. Uitgangspunt bij l'escaut is dat aanpassingen in de woning zijn toegestaan, zolang de woning er niet op achteruitgaat. Daarom mag er veel, maar niet alles. Zo moet l'escaut ook rekening houden met de verhuurbaarheid van de woning als je weer gaat verhuizen.

Welke woningveranderingen mag ik niet zelf uitvoeren?

Algemeen

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kun je je huurwoning wel degelijk aanpassen aan je eigen woonwensen. Uitgangspunt bij l'escaut is dat aanpassingen in de woning zijn toegestaan, zolang de woning er niet op achteruitgaat. Daarom mag er veel, maar niet alles. Zo moet l'escaut ook rekening houden met de verhuurbaarheid van de woning als je weer gaat verhuizen. In de brochure 'zelf uw woning veranderen' lees je waar je rekening mee moet houden als je in je woning gaat klussen. 

Ik heb een definitieve toestemming gekregen voor een Zelf Aangebrachte Voorziening. Wat betekent dit?

Algemeen

Nadat je van l'escaut de schriftelijk toestemming en de voorwaarden hebt ontvangen, kun je aan de slag. Bij vertrek uit de woning hoef je de veranderingen niet ongedaan te maken. De start- en einddatum van het aanbrengen van de verandering, dient bij de woninginspecteur bekend te zijn. Als je tussentijds advies wil, bijvoorbeeld of je een bouwvergunning nodig hebt, dan kun je contact met ons opnemen en helpen we je graag verder.

Ik wil een sleutelkluisje plaatsen bij mijn woning of woongebouw. Mag dat?

Algemeen

Het plaatsen van een sleutelkluis of alarmkastje (bijvoorbeeld voor de zorgverlener) is geen probleem. Je dient dit wel tijdig bij ons aan te vragen, met een ZAV-aanvraag (Zelf Aangebrachte Voorziening). Ook kun je de aanvraag indienen via het klantportaal van l'escaut via het contactformulier. Bij verhuizen moet deze verwijderd worden.

Ik heb geen toestemming gekregen voor een Zelf Aangebrachte Voorziening. Wat betekent dit?

Algemeen

De verandering die je aangevraagd hebt voldoet niet aan de gestelde eisen. Bij geen toestemming wordt de reden daarvan aan je toegelicht.

Wat is de kleurcode van mijn voordeur of kozijn?

Algemeen

RAL-kleuren van voordeuren en/of kozijnen worden niet gegeven. Dit wordt planmatig uitgevoerd indien nodig. Advies is om zelf met een kleurenkaart te kijken welke kleur het beste past.

Ontvang ik een vergoeding voor de woningverandering die ik zelf heb aangebracht als ik ga verhuizen?

Algemeen

Meestal geven wij geen vergoeding. Uitzonderingen zijn veranderingen die de kwaliteit van de woning verbeteren. Dit wordt bij het einde van het huurcontract beoordeeld. Deze veranderingen dienen dan wel te zijn aangevraagd voordat ze werden aangebracht.

Ik heb een voorlopige toestemming gekregen voor een Zelf Aangebrachte Voorziening. Wat betekent dit?

Algemeen

Nadat je van l'escaut een voorlopige toestemming hebt ontvangen, mag je de gevraagde verandering uitvoeren onder de gestelde voorwaarden. l'escaut controleert achteraf of de verandering voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Na goedkeuring door onze woninginspecteur krijg je alsnog definitief schriftelijk toestemming voor de aangebrachte verandering. De start- en einddatum van het aanbrengen van de verandering, dient bij de woninginspecteur bekend te zijn.

Zorgen jullie voor het onderhoud aan een woningverandering die ik zelf heb aangebracht?

Algemeen

Onderhoud en vervanging van zelf aangebrachte voorzieningen zijn voor je eigen rekening.

Waarop beoordeelt l'escaut mijn aanvraag voor een Zelf Aangebrachte Voorziening?

Algemeen

l'escaut toetst je aanvraag op een aantal punten:

 • Bouwtechnische punten.
 • Onderhoudtechnische punten.
 • Verhuurtechnische punten.

Lees meer informatie in onze brochure 'zelf uw woning veranderen', zie bijlage. 

Wat zijn de spelregels voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen?

Algemeen

De spelregels waaraan een Zelf Aangebrachte Voorziening moeten voldoen zijn:

 • Je hebt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan l'escaut.
 • Je hebt schriftelijk toestemming van l'escaut gekregen.
 • Je hebt de richtlijnen bij uitvoering opgevolgd.
 • Bij kostbare veranderingen ben je zelf verantwoordelijk voor de inboedelverzekering (en eventuele glasverzekering).
 • De kosten en risico's van de verandering zijn voor je eigen rekening.
 • Onder en vervanging is gedurende de huurperiode voor je eigen rekening.

Ik woon in een wooncomplex met koop- en huurwoningen (gemengd complex), wat is er mogelijk wat betreft Zelf Aangebrachte Voorzieningen?

Algemeen

De meeste Zelf Aangebrachte Voorzieniingen (ZAV's) betreffen de binnenkant van de woning. Woon je in een zogenaamd gemengd complex, dan behoren ZAV's aan de binnenkant tot het beleid zoals te lezen is in de brochure 'zelf uw woning veranderen'. Wel kan het zijn dat er met betrekking tot ZAV's aan de buitenkant van de woning richtlijnen zijn vanuit de Vereniging van Eigenaren (VvE) die het l'escaut beleid overstijgen. Deze richtlijnen zijn vastgelegd en kun je terugvinden in het huishoudelijk reglement van de betreffende VvE.

Wat zijn de kwaliteitseisen voor een aanvraag Zelf Aangebrachte Voorziening?

Algemeen

Bij het beoordelen van je aanvraag houden we rekening met:

 • Veiligheid en gezondheid van huurders en omgeving.
 • Technische en esthetische uitvoering.
 • Onderhoudsgevoeligheid.
 • Verhuurbaarheid van de woning.
 • Functionaliteit woning en gevolgen voor woningwaarde.
 • Eventuele regels van Vereniging van Eigenaren.
 • Eventuele plannen voor sloop, renovatie of verkoop van de woning

Lees meer informatie in onze brochure 'zelf uw woning veranderen'.

Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud na het aanbrengen van een Zelf Aangebrachte Voorziening?

Algemeen

Als verhuurder is l'escaut voor het onderhoud van een groot aantal zaken in je woning. De veranderingen die je zelf hebt aangebracht onderhoud je zelf.

ZAV formulier.

Algemeen

In de bijlage kun je alle informatie lezen waarmee je rekening moet houden als je in je woning gaat klussen en een aanvraag indienen. 

Mag ik boren in mijn kunststof kozijnen?

Algemeen

Nee. Wil je bijvoorbeeld na een tijdje andere raambekleding? Dan blijf je het gat wat je hebt moeten boren altijd zien, deze kun je niet meer herstellen. Verder zijn kunststof kozijnen voorzien van staalversteviging in een afgesloten luchtdichte kamer. Bij het doorboren van deze kamer kan er na een tijd roestvorming ontstaan, wat gevolgen heeft voor de kwaliteit van een kunststof kozijn.

Wat is een perilex aansluiting?

Algemeen

Perilex is de naam van het stekkersysteem dat geschikt is om hoog vermogen apparaten op aan te sluiten. Hierbij kun je denken aan perilex stopcontacten en stekkers, krachtstroom of kookgroepen/ovens. Kookzones verbruiken al snel meer dan 16A (16 Ampere) waardoor er overbelasting ontstaat en de zekering erdoor gaat. l'escaut adviseert om deze te laten plaatsen door een erkend elektrisch bedrijf. De kosten zijn voor jezelf. Het is wel belangrijk om hiervoor toestemming aan te vragen bij l'escaut via het formulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen (bijlage).

Laadpunt aanbrengen voor een elektrische auto.

Algemeen

Voor het aanbrengen van een laadpunt gelden de volgende voorwaarden:

 • Huurders zonder eigen parkeerplaats (parkeren op de openbare weg) kunnen zich melden bij de gemeente.
 • Huurders met een vaste parkeerplaats (op eigen oprit of een garagebox) kunnen zelf met een goedgekeurde ZAV-aanvraag (zie bijlage) een laadpunt aanbrengen. l'escaut zorgt voor aanpassingen aan de groepenkast. Wil je zelf een laadpunt aanbrengen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier voor meer informatie.
 • De komende jaren plaatsen we laadpalen bij parkeergarages en parkeerterreinen die door l'escaut beheerd worden.
 • Bij VvE’s kun je als huurder de aanvraag bij de VvE-beheerder indienen.