Asbest

Veel gevraagd over Asbest

Ik denk dat er asbest in mijn woning aanwezig is. Moet ik dit bij jullie melden?

Algemeen

Ja graag! Onze interne specialist zal contact met je opnemen en een inspectie uitvoeren. In 2017/2018 heeft l'escaut haar complete woningbezit van voor 1994 onderzocht op de aanwezigheid van asbest. De uitslag hiervan is met je gecommuniceerd. Dit onderzoek was gericht op originele bouwkundige asbesttoepassingen en is steekproefsgewijs uitgevoerd. In jouw woning kunnen nog andere asbesttoepassingen aanwezig zijn.

Waar vind ik meer informatie over asbest in woningen?

Algemeen

Als je vragen hebt over asbest in en om je woning kun je contact opnemen met l'escaut. Wij zijn bereikbaar via 0118 - 422 300 of via het contactformulier. In onze folder (bijlage) over asbest kun je meer informatie lezen.

Ook kun je meer informatie vinden op de volgende websites: GGD Zeeland (meer informatie over gezondheidsrisico's), Rijkswaterstaat-asbest (meer informatie over asbesthoudende producten), Ascert (voor asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven). Rijksoverheid-asbest (voor veelgestelde vragen en antwoorden).

Wanneer verwijderen jullie asbest uit mijn woning?

Algemeen

Dit doen wij wanneer de asbesttoepassing direct gevaar oplevert voor jouw of onze gezondheid. En we verwijderen asbest wanneer er tijdens onderhoud gewerkt moet worden aan of in de buurt van de asbesttoepassingen.

Hoe weet ik of er asbest in mijn woning aanwezig is?

Algemeen

In 2017/2018 heeft l'escaut het complete woningbezit van voor 1994 onderzocht op de aanwezigheid van asbest. De uitslag hiervan is met je gecommuniceerd. Dit onderzoek was gericht op originele bouwkundige asbesttoepassingen en is steekproefsgewijs uitgevoerd. In jouw woning kunnen nog asbesttoepassingen aanwezig zijn. Wanneer nodig controleren wij de woning op asbest. Als we de aanwezigheid van asbest vermoeden, schakelen we een gespecialiseerd bedrijf in om onderzoek te doen. Indien noodzakelijk laten wij het materiaal verwijderen door een gespecialiseerde asbestverwijderaar. Na een eindcontrole door een speciaal laboratorium weten we dat er geen asbestvezels meer in de lucht zijn. De woning is dan weer veilig te betreden. Natuurlijk zijn onze medewerkers van de onderhoudsdienst ook alert op asbest. Zij zijn goed opgeleid om asbest in de woningen te herkennen.

Is asbest gevaarlijk?

Algemeen

In de meeste gevallen kan de aanwezigheid van asbest geen kwaad. Over het algemeen kan asbest gewoon blijven zitten. Wel is het belangrijk dat er niet in te boren, zagen of breken.

Wat is asbest?

Algemeen

Asbest is tot 1994 veel verwerkt in bouwmateriaal en was populair vanwege zijn sterke eigenschappen. In 1994 werd asbest door de overheid verboden. Verwijdering van asbest, het boren, zagen of schuren ervan kan gevaar opleveren voor de gezondheid. Zolang er geen beschadigingen optreden, is asbest niet gevaarlijk.

Ik denk dat er asbest in mijn woning beschadigd is. Wat moet ik doen?

Algemeen

Het is niet verplicht om asbest uit woningen te verwijderen. Of het nodig is, hangt van de situatie af. Materialen die hechtgebonden asbest bevatten, leveren geen risico’s op. Dit geldt alleen wanneer ze in goede staat zijn en niet als ze bewerkt of verwijderd zijn. Bij niet-hechtgebonden asbest is het afhankelijk van waar het materiaal zit of dit risico’s met zich meebrengt.

Wat doen jullie aan asbest in mijn woning?

Algemeen

l'escaut vindt zorgvuldig onderzoek naar asbesthoudende materialen belangrijk. Indien nodig verwijderen we alles op een veilige manier. Om risico’s te voorkomen vragen wij je nadrukkelijk om vloerzeilen, zeiltegels en gevelkachels niet zelf te verwijderen. Tijdens de voorinspectie kunnen we kijken of er een asbestverdachte toepassing aanwezig is. Wanneer dit het geval is, mag je deze toepassing achterlaten. l'escaut zal deze voor je verwijderen. Ook de kosten voor het verwijderen neemt l'escaut voor haar rekening. Als je hier toch mee aan de slag gaat, moeten wij de kosten van de schoonmaak bij je in rekening brengen. Twijfel je of je een bepaalde toepassing mag verwijderen? Neem dan contact met ons op 0118 - 422 300 of via het contactformulier.

Hoe kan ik asbest herkennen?

Algemeen

Asbest kan voorkomen in woningen die gebouwd zijn tussen 1945 en 1994. Uiteraard zijn niet in alle woningen die toen zijn gebouwd asbesthoudende materialen toegepast. Maar als je woning gebouwd is vóór 1994, raden wij je aan om je goed te laten informeren door l'escaut voordat je gaat klussen. Asbest is namelijk moeilijk te herkennen. Aan de buitenkant van een product is vaak niet te zien of het asbesthoudend is. Alleen speciaal opgeleide mensen kunnen de aanwezigheid van asbest vaststellen. Hiervoor kan materiaalonderzoek in een laboratorium noodzakelijk zijn.

Waar werd asbest voor gebruikt?

Algemeen

Het Griekse woord ‘asbestos’ betekent onverwoestbaar. Asbest leek daarom aanvankelijk een ideaal bouwmateriaal. Het is sterk, kan tegen alle weersomstandigheden en het is relatief goedkoop. Maar asbest is geen onschuldig materiaal. Asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels. Deze vezels kunnen vrijkomen door erin te zagen, boren, schuren of slopen. Als dit gebeurt, vormt het een gevaar voor de gezondheid. Daarom is asbest na 1983 niet meer toegepast in bouwmateriaal en sinds 1994 is het verboden. Voor die tijd werd asbest geregeld verwerkt in bouwmateriaal.

Hoe ga ik veilig om met asbest in mijn woning?

Algemeen

l'escaut vindt zorgvuldig onderzoek naar asbesthoudende materialen belangrijk. Indien nodig verwijderen we alles op een veilige manier. Om risico’s te voorkomen vragen wij je uitdrukkelijk om vloerzeilen, zeiltegels en gevelkachels niet zelf te verwijderen. Tijdens de voorinspectie kunnen we kijken of er een asbestverdachte toepassing aanwezig is. Wanneer dit het geval is, mag je deze toepassing achterlaten. l'escaut zal deze voor je verwijderen. Ook de kosten voor het verwijderen neemt l'escaut voor haar rekening. Als je hier toch mee aan de slag gaat, moeten wij de kosten van de schoonmaak bij je in rekening brengen. Twijfel je of je een bepaalde toepassing mag verwijderen? Neem dan contact met ons op 0118 - 422 300 of laat een bericht achter via het contactformulier.