Servicekosten

Veel gevraagd over Servicekosten

Wanneer ontvang in een afrekening voor de servicekosten?

Algemeen

Je ontvangt voor 1 juli de afrekening over het vorige kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer je later in het jaar huurder bent geworden of eerder hebt opgezegd, berekenen wij de kosten naar rato van de huurperiode. Hierin staan de kosten per element en hoeveel aan voorschotten is betaald.

Wat valt er precies onder servicekosten?

Algemeen

De servicekosten bestaan uit de vergoedingen voor bijkomende leveringen en diensten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de nutsvoorzieningen met een tussenmeter, schoonmaken van algemene ruimten en tuinonderhoud.

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen en ik krijg geld terug. Wanneer ik ontvang ik het geld op mijn rekening?

Algemeen

In de brief staat vermeld wanneer we het bedrag aan je overmaken.

Hoe betaal ik de servicekosten?

Algemeen

Het voorschot servicekosten is een onderdeel van je maandelijkse huurbedrag.

Kunnen jullie de servicekosten verhogen?

Algemeen

Voorschotten voor servicekosten worden jaarlijks per 1 juli aangepast, op basis van de kennis van het afgelopen jaar en verwachtingen rondom de toekomstige prijsontwikkelingen.

Kan ik huurtoeslag aanvragen voor servicekosten?

Algemeen

Slechts in enkele gevallen is het mogelijk om over een deel van de servicekosten huurtoeslag aan te vragen. Dit zijn de kosten voor elektra van gemeenschappelijke ruimten, kosten van schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten en eventuele kosten van een huismeester. Per onderdeel mag je hiervoor maximaal € 12,- meenemen in de huurtoeslag-berekening. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij je naar de website Belastingdienst toeslagen. Hier kun je ook een proefberekening maken van de door je te ontvangen huurtoeslag.

Waar vind ik de servicekosten waar ik voor betaal?

Algemeen

De servicekosten die je betaalt, staan bij aanvang van de huurovereenkomst genoemd in het contact dat je met ons aangaat. De servicekosten worden jaarlijks op 1 juli bijgesteld. Hierover ontvang je bericht in de brief over de jaarlijkse huurverhoging. Deze ontvang je eind april.

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Kan ik hiervoor een betalingsregeling afsluiten?

Algemeen

Je kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker van Team Huurincasso.

Waarom rekent l'escaut de servicekosten één keer per jaar af?

Algemeen

l'escaut krijgt één keer per jaar de afrekening van onze leveranciers. Daarmee berekenen wij hoeveel servicekosten er gemaakt zijn. Het nieuwe voorschotbedrag wordt berekend met je verbruik en de prijzen van de leveranciers.

Ik heb een vraag over het overzicht van de servicekosten.

Algemeen

Je kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker van Team Huurincasso.

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Wordt het bedrag automatisch van mijn rekening afgeschreven?

Algemeen

Maak je zelf de huur aan ons over of betaal je de huur via Mail to Pay? Wij verzoeken je dan het te betalen bedrag binnen vier weken naar l'escaut over te maken onder vermelding van je klantnummer. Maak je gebruik van een automatisch incasso. Dan schrijven wij het bedrag automatisch van je rekening af.

Naar wie wordt de afrekening van de servicekosten overgemaakt als je onder bewind staat?

Algemeen

Dit bedrag wordt overgemaakt naar de bewindvoerder.

Wat zijn niet subsidiabele servicekosten?

Algemeen

Subsidiabele huur of rekenhuur, is de kale huurprijs van je woning en enkele componenten uit de servicekosten zoals die voor: de huismeester, schoonmaak gemeenschappelijke ruimtes, energiekosten gemeenschappelijke ruimtes en kosten voor dienst- en recreatieruimte. Klik hier voor meer informatie op de website van de belastingdienst.