Onderverhuur

Veel gevraagd over Onderverhuur

Kan ik me officieel inschrijven op het adres waar ik onderhuur?

Algemeen

Je kunt je officieel inschrijven op het adres waar je een kamer onderhuurt. De huurder moet hiervoor toestemming geven door een toestemmingsverklaring. Dit formulier is aan te vragen bij de gemeente Vlissingen. Dit kan betekenen dat de hoofdhuurder geen recht meer heeft op huurtoeslag. Voor de gevolgen voor je huurtoeslag verwijzen wij je naar de website Belastingdienst toeslagen.

Heeft onderverhuur invloed op de hoogte van mijn huurtoeslag?

Algemeen

Het onderverhuren van een deel van je woning kan gevolgen hebben voor je huurtoeslag. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website Belastingdienst toeslagen.

Mag ik mijn woning tijdelijk onderverhuren?

Algemeen

Het onderverhuren van een hele woning is niet toegestaan. Voorwaarde in het huurcontract is namelijk dat de hoofdhuurder de woning als hoofdverblijf heeft. Incidenteel kun je toestemming krijgen voor het onderverhuren van één kamer.

Kan een onderhuurder medehuurder worden?

Algemeen

Een onderhuurder kan nooit de woning/huurovereenkomst overnemen. Bij opzegging door de huurder moet de onderhuurder de woning verlaten. De huurder is er verantwoordelijk voor dat dit gebeurt. Dit moet in de kameronderhuurovereenkomst  worden opgenomen. Als dit niet in de overeenkomst staat, verlenen wij geen toestemming om een kamer onder te verhuren.

Wie zoekt een tijdelijke huurder voor mijn woning bij onderhuur?

Algemeen

Het onderverhuren van je hele woning is niet toegestaan. Het onderverhuren van één kamer moet je schriftelijk aanvragen. In dit verzoek moet de reden van de onderverhuur worden benoemd. Daarnaast hebben we gegevens nodig van de voorgestelde onderhuurder (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, geboortedatum). Verder moet je aangegeven om welke kamer het gaat en wat de onderhuurprijs wordt. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van de onderhuurovereenkomst die je gaat gebruiken. Hierin moet zijn opgenomen dat de onderhuurder uit de woning vertrekt, wanneer de huurder zijn huur opzegt. Ook moet de onderhuurder vertrekken als de woning niet meer het hoofdverblijf van de huurder is.

Hoe lang mag ik mijn woning onderverhuren?

Algemeen

Het onderverhuren van de hele woning is niet toegestaan. Het onderverhuren van een kamer mag, als het niet in strijd is met gemeentelijke verordeningen. De onderverhuur van één kamer kent geen maximale termijn. De onderhuurder vertrekt op het moment dat de hoofdhuurder de huur van de woning opzegt of als de woning niet langer zijn hoofdverblijf is.

Kan de onderhuurder huurtoeslag aanvragen?

Algemeen

Onderverhuur van de hele woning is niet toegestaan. Bij het onderhuren van één kamer kan je geen huurtoeslag aanvragen. Huurtoeslag niet mogelijk voor onzelfstandige woonruimte (woning zonder eigen keuken en douche).

Wat gebeurt er als er problemen zijn met de onderhuurder?

Algemeen

De hoofdhuurder blijft altijd verantwoordelijk voor wat er in gehuurde woning gebeurt. Daarbij ben je als huurder ook verantwoordelijk voor het gedrag van gasten, bezoek of onderhuurder. Je blijft als hoofdhuurder aansprakelijk voor de volledige huurbetaling. En je bent verantwoordelijk voor de overlast die je onderhuurder eventueel veroorzaakt.

Mag ik mijn woning via AirBNB onderverhuren?

Algemeen

Het is niet toegestaan om je woning of een deel hiervan via AirBNB (onder) te verhuren.

Ik wil mijn woning graag onderverhuren. Hoe vraag ik dat aan bij jullie?

Algemeen

Het onderverhuren van een hele woning is niet toegestaan. Onderverhuur van één kamer moet je schriftelijk aanvragen. Het is van belang hierbij de reden van de onderverhuur te melden. Daarnaast hebben we gegevens nodig van de voorgestelde onderhuurder (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, geboorteplaats). Ook willen we graag weten welke kamer je gaat onderverhuren, tegen welke huurprijs en welke onderhuurovereenkomst je hiervoor gaat gebruiken.

Ik vermoed dat er ergens sprake is van illegale onderhuur of woonfraude. Wat moet ik doen?

Algemeen

Als je een vermoeden hebt van illegale onderhuur of woonfraude bij jouw in de buurt, dan kun je dit bij melden bij l'escaut via het contactformulier en bij de Gemeente Vlissingen, klik hier

Voor klachten of overlast van onderhuur kun je terecht bij l'escaut. Hierbij blijft het van belang om ook je melding(en) door te geven aan de politie via 112 (bij nood) of anders via 0900 - 88 44.

Wat is illegale onderhuur?

Algemeen

Er is sprake van illegale onderhuur als je je eigen woning of een deel van je woning zonder toestemming van l'escaut aan anderen verhuurt of in gebruik geeft.