Aanpassen huurcontract

Veel gevraagd over Aanpassen huurcontract

Ik wil de naam op mijn huurovereenkomst aanpassen. Hoe regel ik dat?

Wanneer je de tenaamstelling van je huuroveenkomst wilt wijzigen, moet je hiervoor een verzoek indienen bij onze afdeling verhuur. Het is niet in alle gevallen mogelijk de tenaamstelling te wijzingen. Dat hangt af van de wettelijke mogelijkheden. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met onze afdeling verhuur, telefoonnummer (0118) 422300.

Ik wil iets wijzigen in mijn huurcontract. Hoe doe ik dat?

Neem hierover contact met ons op, zodat wij kunnen beoordelen wat er nodig is om je gewenste wijziging door te voeren.

Mijn partner is overleden. Kan ik het huurcontract overnemen?

Als je partner (in geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap) is overleden, vragen wij je dit schriftelijk aan ons door te geven. Geef in je brief aan, met welke naam je op het aangepaste contract wilt staan. Om de aanvraag te kunnen verwerken, ontvangen wij graag een kopie van de overlijdensakte.

Eén van mijn ouders is overleden. Kan ik als kind het huurcontract overnemen?

Nee, in geval van overlijden is het niet mogelijk om als kind de huurovereenkomst over te nemen. Dit is anders wanneer je medehuurder bent van de woning. Heb je hierover vragen? Neem dan contact met ons op.

Ik ga samenwonen. Moet ik dit doorgeven aan jullie?

In het geval van samenwonen ontvangen wij hierover graag bericht. Let op: dat je samenwoont betekent niet dat de persoon met wie je samenwoont automatisch medehuurder wordt.