Wijkbeheer

Contact

E-mail: wijkbeheer@lescaut.nl of (0118) 42 23 00 

Centrum

Natasja Swennen

Wijkconsulent

Middengebied

Natasja Swennen

Wijkconsulent

Mario Schaalje

Wijkbeheerder

Groot Lammerenburg, Paauwenburg, Oost Souburg

Eileen Kooman

Wijkconsulent

Jeroen Weezepoel

Wijkbeheerder

Woonzorgconsulent Esther Slager

Wijkmanager Meri Berndes

Wat doet de wijkmanager?

De wijkmanager is verantwoordelijk voor het realiseren van de wijkvisies, verbindt met netwerkpartners in de wijk en vult bij projecten soms de projectleidersrol. Stuurt het eigen wijkteam aan en verdeelt samen met de collega wijkmanager de overkoepelende taken.

Wat doet een wijkconsulent?

Onze wijkconsulenten leveren een bijdrage aan het woongenot en de leefbaarheid in complexen, buurten en wijken. Ze ondersteunen bewoners bij hun bijdrage aan de vitaliteit van buurten en wijken. Ook signaleert een wijkconsulent problemen “achter de voordeur” en verwijst dan door. Daarnaast zijn onze wijkconsulenten het aanspreekpunt in de wijk. En voeren ze overleg met bewonersgroepen, wijkcomités en instanties. Ook vertegenwoordigen ze l’escaut als eigenaar bij VvE-vergaderingen. En handelen ze overlastzaken af in samenwerking met buurtbemiddeling.

Wat doet een wijkbeheerder?

Onze wijkbeheerders ondersteunen de wijkconsulenten. Ze houden toezicht in de wijken en buurten. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor huurders in de wijk. Daarnaast zorgen ze dat de wijk leefbaar, schoon, heel en veilig is. Ook bemiddelen ze bij eenvoudige overlastsituaties. Ze verhelpen kleine technische problemen en storingen. En ze voeren controles uit op de uitvoering van onderhoud, groen-, schoonmaak- en glasbewassingscontracten.

Wat doet een woonzorgconsulent?

Onze woonzorgconsultent begeleidt individuele bewoners als er problemen zijn op het gebied van wonen en zorg. Hij houdt gesprekken met bewoners, zoekt naar een passende oplossing en verwijst, indien nodig, door naar de juiste professional. Dit alles om een optimaal leefklimaat voor bewoners te creëren.