Buurtbemiddeling

Veel gevraagd over Buurtbemiddeling

Wat doet Buurtbemiddeling bij overlast?

Algemeen

Bij bemiddeling tussen jou en je buren treedt Buurtbemiddeling op als conflictbemiddelaar, zonder partij te kiezen. Het bemiddelingsgesprek is bedoeld om jou en je buren met elkaar in gesprek te brengen en afspraken te maken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Wat is Buurtbemiddeling?

Algemeen

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen, onder leiding van buurtbemiddelaars. Kijk op de website buurtbemiddeling voor meer informatie. De bemiddeling is gratis. 

Direct telefonisch contact met Buurtbemiddeling kan via het nummer: 0118 - 727 025 of per email:

Buurtbemiddeling@vizita.nl

Ik heb een conflict met mijn buren. Buurtbemiddeling is ingeschakeld, maar dit heeft niet geholpen. Wat kan ik nu nog doen?

Algemeen

Wanneer Buurtbemiddeling niet heeft geholpen kan Team Wijkbeheer van de overlastsituatie verder oppakken. wij zullen proberen de overlast zo goed mogelijk op te lossen. Helaas kan niet elke overlast situatie opgelost worden, maar wij zullen wel ons uiterste best doen.

Ben ik verplicht om mee te werken aan Buurtbemiddeling?

Algemeen

Nee, het is niet verplicht. Maar l'escaut ziet het als een gemiste kans als je niet meewerkt om met behulp van Buurtbemiddeling en je buren tot een oplossing te komen.