Bewonerscommissie

Veel gevraagd over Bewonerscommissie

Hoe kom ik in contact met de bewonerscommissie?

Je kunt in contact komen met de bewonerscommissie via het Team Wijkbeheer. Zij kunnen je doorverwijzen.

Voor welke zaken kan ik als huurder bij de bewonerscommissie terecht?

De leefbaarheid en veiligheid in het complex. 

Wat doet een bewonerscommissie?

De bewonerscommissie zet zich in voor de belangen van de huurders op complexniveau, ook bij grootschalige onderhoudswerkzaamheden overlegt l'escaut woonservice met de bewonerscommissie. Zij overleggen en geven desgewenst advies aan l'escaut woonservice. 

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met bewoners?

De leden van de bewonerscommisie overleggen minimaal 1 keer per jaar met de bewoners, om verslag te doen van de activiteiten en de plannen voor het komende jaar. Hier is l'escaut woonservice geen onderdeel van.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met l'escaut woonservice?

Het advies is minimaal één keer per jaar. Op verzoek kan dit vaker.

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is een groep actieve huurders, die de belangen behartigt van alle huurders van één of meer dichtbij elkaar gelegen woningcomplexen.

Kan ik me aanmelden als lid van een bewonerscommissie?

Wanneer je lid wil worden van een bewonerscommissie, kun je dit aangeven bij het Team Wijkbeheer. Zij kunnen je in contact brengen met de bewonerscommissie van je complex.

Kan ik zelf een bewonerscommissie starten?

Wanneer je in een complex woont, kun je zelf een commissie oprichten.

Waar moet een bewonerscommissie aan voldoen?

Een bewonerscommissie heeft minimaal 3 leden.