Huur opzeggen bij overlijden

Veel gevraagd over Huur opzeggen bij overlijden

Ik wil de huur opzeggen omdat de huurder is overleden. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Als erfgenaam kun je de huur van de woning opzeggen via onze website of het klantportaal. Je kunt hiervoor het formulier Huuropzegging invullen.

Het opzeggen kan ook per e-mail of brief. Doe dit onder vermelding van:

 • De naam van de overledene.
 • De overlijdensdatum.
 • Het adres waarvan je de huur opzegt.
 • De datum per wanneer je de huur opzegt.
 • Je naam.
 • Je relatie met de overledene.
 • Het correspondentieadres en telefoonnummer en e-mailadres waarop wij je kunnen bereiken.
 • Een kopie van de akte van overlijden.

Ik wil de huur opzeggen omdat de huurder is overleden. Wat is de opzegtermijn?

Algemeen

Binnen 2 maanden na overlijden van de huurder moet de huur schriftelijk opgezegd zijn bij l'escaut, de einddatum moet op een werkdag vallen. 

Mijn partner is overleden. We waren getrouwd of hadden een geregistreerd partnerschap. Ik blijf in de woning wonen. Moet ik dit doorgeven aan jullie?

Algemeen

Als je partner is overleden, kun je dit schriftelijk doorgeven. Geef in je e-mail of brief aan hoe je wil dat wij je in het vervolg aanschrijven. Wij verzoeken om een kopie van de akte van overlijden naar ons toe te sturen. Na ontvangst van je melding en de akte van overlijden, passen wij de huurovereenkomst zo snel mogelijk aan. Zodra de wijziging is doorgevoerd, ontvang je hierover bericht.

Welke gegevens moet ik aanleveren als ik de huur opzeg namens een overleden huurder?

Algemeen

Als erfgenaam kun je de huur van de woning opzeggen via onze website of ons klantportaal. Je kunt hiervoor het formulier Huuropzegging invullen.

Het opzeggen kan ook schriftelijk per e-mail of brief. Doe dit onder vermelding van:

 • De naam van de overledene.
 • De overlijdensdatum.
 • Het adres waarvan je de huur opzegt.
 • De datum per wanneer je de huur opzegt.
 • Je naam.
 • Je relatie met de overledene.
 • Het correspondentieadres en telefoonnummer en e-mailadres waarop wij je kunnen bereiken.
 • Akte van overlijden.

De huurder is overleden en heeft een schuld, wat kan ik als erfgenaam doen?

Algemeen

Stel l'escaut ervan op de hoogte dat de huurder overleden is, en om welk adres het gaat.

Het is verstandig om contact met een notaris op te nemen. Het is mogelijk om een erfenis / nalatenschap te laten verwerpen.