Jaarlijkse huurverhoging

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

De gegevens waar jullie de jaarlijkse huurverhoging op hebben gebaseeerd kloppen niet. Wat kan ik doen?

Je kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Wanneer wordt de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd?

De jaarlijkse huurverhoging gaat in per 1 juli.

Ik ben het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging. Kan ik bezwaar maken?

Ja. Je levert het bezwaarschrift bij ons in vóór de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging. Je bewaart zelf een kopie van de brief. In de aanzeggingsbrief van de huurverhoging staat hierover meer informatie.

Mijn huur is door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens gestegen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Wij zorgen ervoor dat je huur niet boven de huurtoeslaggrens komt, als je huur daar bij aanvang van het contract onder was.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf de hoogte van mijn huurbetaling aanpassen?

Wanneer je automatisch of per betaalmail betaalt, wordt dit automatisch aangepast. Maak je iedere maand zelf je huur over, dan dien je dit zelf aan te passen.

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huurverhoging?

De jaarlijkse huuraanpassing wordt ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk voorgesteld.

Hoe wordt de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging bepaald?

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt ieder jaar wat de maximale huurverhoging is voor woningcorporaties. De woningcorporaties mogen zelf beslissen of ze deze maximale huurverhoging geheel of gedeeltelijk doorvoeren.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

De jaarlijkse huuraanpassing in juli wordt automatisch doorgegeven aan de Belastingdienst.

Wat is de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging?

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt ieder jaar wat de maximale huurverhoging is voor woningcorporaties. De woningcorporaties mogen zelf beslissen of ze deze maximale huurverhoging geheel of gedeeltelijk doorvoeren.