Jaarlijkse huurverhoging

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Wanneer wordt de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd?

De jaarlijkse huurverhoging gaat in per 1 juli.

De gegevens waar jullie de jaarlijkse huurverhoging op hebben gebaseerd kloppen niet. Wat kan ik doen?

Je kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Je levert het bezwaarschrift bij ons in vóór de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging. Je bewaart zelf een kopie van de brief. In de aanzeggingsbrief van de huurverhoging staat hierover meer informatie.

Mijn huur is door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens gestegen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Wij zorgen ervoor dat je huur niet boven de huurtoeslaggrens komt, als je huur daar bij aanvang van het contract onder was.

Ik ben het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging. Kan ik bezwaar maken?

Ja, dat kan. Je levert het bezwaarschrift bij ons in vóór de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging. Je bewaart zelf een kopie van de brief. In de aanzeggingsbrief van de huurverhoging staat hierover meer informatie.

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huurverhoging?

De jaarlijkse huuraanpassing wordt ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk voorgesteld.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf de hoogte van mijn huurbetaling aanpassen?

Wanneer je automatisch of per betaalmail betaalt, wordt dit automatisch aangepast. Maak je iedere maand zelf je huur over, dan dien je dit zelf aan te passen.

Hoe wordt de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging bepaald?

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt ieder jaar wat de maximale huurverhoging is voor woningcorporaties. De woningcorporaties mogen zelf beslissen of ze deze maximale huurverhoging geheel of gedeeltelijk doorvoeren.

Wat is de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging?

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt ieder jaar wat de maximale huurverhoging is voor woningcorporaties. De woningcorporaties mogen zelf beslissen of ze deze maximale huurverhoging geheel of gedeeltelijk doorvoeren.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

De jaarlijkse huuraanpassing in juli wordt automatisch doorgegeven aan de Belastingdienst.

Waarom betaal ik meer-minder huur per maand dan mijn buren voor dezelfde woning?

De redenen waarom de huurprijs van een zelfde woning hoger of lager is kunnen zijn: 

  • De woningen zijn misschien toch niet helemaal hetzelfde. De ene woning heeft misschien betere isolatie. Of deze woning heeft een Cv-ketel en de andere niet. Dit nemen we mee bij het bepalen van de huurprijs.
  • Het is mogelijk dat de buren al langer in de woning wonen. Vroeger waren de huren lager. Je buren begonnen toen met een lagere huurprijs. In de tussentijd steeg de waarde van de woning. Wij passen de huur pas aan op het moment dat een huurder verhuist.

De overheid stelt jaarlijks de regels vast voor de toewijzing, de maximale huurprijs en de jaarlijkse huurverhoging van sociale huurwoningen waar het huurbeleid van corporaties aan moet voldoen. Dit kan ervoor zorgen dat l'escaut woonservice woningen met een andere huurprijs (hoger of lager) verhuurd, maar dat we ten alle tijden binnen de maximale huurgrens blijven.

Er wordt eenzelfde woning als mijn woning aangeboden op Zuidwestwonen. De huurprijs is veel lager, hoe kan dat?

De redenen waarom de huurprijs van een zelfde woning hoger of lager is kunnen zijn:

  • De woningen zijn misschien toch niet helemaal hetzelfde. De ene woning heeft misschien betere isolatie. Of deze woning heeft een Cv-ketel en de andere niet. Dit nemen we mee bij het bepalen van de huurprijs.
  • Het is mogelijk dat de buren al langer in de woning wonen. Vroeger waren de huren lager. Je buren begonnen toen met een lagere huurprijs. In de tussentijd steeg de waarde van de woning. Wij passen de huur pas aan op het moment dat een huurder verhuist.

De overheid stelt jaarlijks de regels vast voor de toewijzing, de maximale huurprijs en de jaarlijkse huurverhoging van sociale huurwoningen waar het huurbeleid van corporaties aan moet voldoen. Dit kan ervoor zorgen dat l'escaut woonservice woningen met een andere huurprijs (hoger of lager) verhuurd, maar dat we ten alle tijden binnen de maximale huurgrens blijven.