Ik heb een klacht over de dienstverlening van een medewerker van jullie organisatie. Waar meld ik dat?

l'escaut streeft naar een goede dienstverlening en tevredenheid van onze huurders. Heb je toch een klacht over de dienstverlening van een medewerker van l'escaut, bespreek deze dan eerst met de betrokken medewerker en probeer samen tot een oplossing te komen.