Ik heb toestemming aangevraagd voor een Zelf Aangebrachte Voorziening. Hoe gaat het nu verder?

Je ontvangt binnen vier weken na het indienen van je aanvraag een schriftelijk antwoord van l'escaut woonservice. Je krijgt definitief toestemming, voorlopige toestemming of geen toestemming.