Vacature Directeur-Bestuurder

Directeur-bestuurder

Mens- en resultaatgerichte bestuurder die samen wil werken aan een duurzame en inclusieve leefomgeving

We zoeken een mensgerichte bestuurder met een duidelijke visie op de volkshuisvestelijke opgaven. Iemand met een sociaal hart die betrokken is bij huurders en echt werkt vanuit ‘de bedoeling’. De nieuwe bestuurder omarmt de ingezette strategische koers en geeft daar verder invulling aan samen met het MT en de organisatie.

De Directeur-bestuurder heeft samen met het managementteam de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat l’escaut zich verder door ontwikkelt. Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische en financiële doelstellingen en de maatschappelijke prestaties van l’escaut. Je ziet kansen en mogelijkheden en bent in staat om die te vertalen naar beleid voor de corporatie zonder de financiële kaders uit het oog te verliezen. Je stuurt op resultaten en bent verantwoordelijk voor het behalen van de realisatie-index.

Je bent als bestuurder het boegbeeld van de organisatie die voor alle partijen herkenbaar, aanspreekbaar en betrouwbaar is. De bestuurder bewaakt de lange termijn koers en continuïteit van l’escaut en vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe. Tegelijkertijd stimuleert hij/zij het MT en medewerkers om ook extern zichtbaar te zijn en een betrokken rol te pakken. De basis hiervoor ligt in het bewustzijn dat het realiseren van de opgaven alleen in samenwerking kan. Dit geldt voor zowel interne als externe samenwerking. Belangrijke stakeholders zoals de Huurdersvereniging l’escaut, de gemeente en andere samenwerkingspartners worden vanuit een gelijkwaardige positie benaderd en betrokken.

De nieuwe bestuurder speelt een belangrijke rol in het verder professionaliseren van de organisatie. Hij/zij is mensgericht en stuurt vanuit vertrouwen en op resultaat. Dat vraagt enerzijds dat medewerkers de ruimte krijgen om vanuit eigen verantwoordelijkheid zelf invulling te geven aan hun werkzaamheden en anderzijds om het begrenzen van diezelfde ruimte indien nodig. De bestuurder is intern een sparringpartner die vanuit een helicopterview zaken verder weet te brengen maar ook oog heeft voor de specifieke behoefte. Afspraken worden nagekomen, processen worden afgemaakt en successen samen  gevierd.

De bestuurder is zichtbaar, benaderbaar, toont zich betrokken en heeft oog voor de mens. Hij/zij zorgt voor een transparante en duidelijke wijze van communiceren, zowel intern als extern. Bij besluitvorming wordt vooraf goed geluisterd naar ieders inbreng en wordt achteraf aandacht gegeven aan toelichting op het besluit en de onderliggende afwegingen. Daarnaast is de bestuurder realistisch en daadkrachtig in het maken van keuzes en is sterk in het organiseren van het proces met een goed gevoel voor interne en externe belangen.

Persoonlijkheid en Competenties

De nieuwe bestuurder van l’escaut beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Heeft kennis van en een duidelijke visie op volkshuisvesting en de uitdagingen die daarbij horen;
 • Is een verbindend persoon: open, zichtbaar op de werkvloer en benaderbaar;
 • Is in staat om medewerkers te coachen, inspireren en motiveren en de kans te geven om te groeien;
 • Heeft empathisch vermogen, is oprecht geïnteresseerd en neemt mensen mee;
 • Is besluitvaardig, staat open voor argumenten van anderen en durft, indien nodig, moeilijke beslissingen te nemen;
 • Heeft ervaring scherp te sturen en keuzes te maken zowel op financieel als maatschappelijk rendement;
 • Heeft een goed gevoel voor politieke, bestuurlijke en onderlinge verhoudingen en de daarbij horende interne en externe rollen en verantwoordelijkheden;
 • Kan zich goed verplaatsen in de problematiek van huurders, houdt het belang van huidige én toekomstige huurders voor ogen en betrekt de Huurdersvereniging l’escaut als gelijkwaardige gesprekspartner;
 • Is enthousiast, energiek en brengt humor mee;
 • Is bereid de Zeeuwse cultuur te ervaren en binding met de regio aan te gaan.

Daarnaast wordt de volgende relevante ervaring en achtergrond gevraagd:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime leidinggevende ervaring en bestuurlijke kwaliteiten;
 • Visie op maatschappelijke opgaven: is maatschappelijk betrokken, heeft een sociaal hart en laat dit ook écht zien;
 • Ervaring in samenwerking met stakeholders en het onderhouden van netwerken en samenwerkingsverbanden.

Reactie en procedure

Wil jij als mens- en resultaatgerichte bestuurder samen met je team bouwen aan een duurzame en inclusieve leefomgeving?

Dan nodigen we je graag uit een CV en motivatiebrief te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. Miranda Been, telefoon (035) 543 00 88, e-mail sollicitatie@erly.nl, o.v.v. referentienummer 59060.

Het is mogelijk te reageren tot en met medio februari 2024. De selectiegesprekken bij l’escaut vinden plaats in meerdere rondes begin maart.

De benoeming van de nieuwe bestuurder voor l’escaut vindt plaats volgens de richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Inschaling van de functie is in categorie F conform de Wet Normering Topinkomens.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.

Kijk voor de uitgebreide profielschets ook op:  https://www.erly.nl/vacatures-post/directeur-bestuurder-lescaut/